LÄSA ÄGER

LÄSA ÄGER

”Om du leker och springer får du bra kondition, om du läser mycket får du bra läskondition.”

Det är just det där med att läsa mycket som är haken, den viktiga mängdträningen för att få flyt i sin läsning. Vägen till att känna läsengagemang är nästan oöverstiglig för någon medan det för en annan är självklart och lätt. Under sommarlovet tappar nästan varannan elev i sin läsförmåga, allra mest den som har det som jobbigaste med sin läsning.

Det här ville vi ändra på och projektet LÄSA ÄGER startades i mars 2018.

Vår utmaning var att tidigt hitta de elever med lässvårigheter för att tillsammans flera yrkeskategorier göra insatser för varendaste unges rätt till en läsande gemenskap. Elever, vårdnadshavare, pedagoger i skolan och på fritids, bibliotekarier och flera yrkeskategorier arbetade tillsammans, där nya kompetenser gav nya dimensioner. Tillsammans gjorde vi oss redo och för att ta oss an vår utmaning.

Projektet beforskades av Linda Fälth vid Linneuniversitet.

Handlingskraften, ta-sig-församheten och en dela med sig kultur har genomsyrat projektet. Nu vet vi att vi tillsammans kan göra en väsentlig skillnad där det som mest behövs. Det kommer vi med stolthet presentera tisdagen den 29 januari kl. 14.00 i Nisellsalen, Xenter Tumba.

VÄLKOMMEN!

Anneli Glamsare
Anneli.glamsare@botkyrka.se
073-421 85 73