Xenterbloggen

Rammzi Jawda, studerande på Xenters YH-utbildning 3D-tekniker
Rammzi Jawda, studerande på Xenters YH-utbildning 3D-tekniker.
Foto: 
Patrik Lark

3D-ritningar på fullt funktionsdugliga vapen sprider sig på fildelningssidor. Det vill organisationen Non-Violence motverka i en kampanj som ska göra det svårare att ladda ned dem. Kampanjen sjösätts med en film. I filmen ses en 3D-printad revolver med knut, som Rammzi Jawda, studerande på Xenters YH-utbildning 3D-tekniker, skapat.

3D-printing kan precis som all avancerad teknik missbrukas. Tekniken är tillgänglig även på amatörnivå. Vem som helst kan nu köpa en enkel 3D-printer, ladda ner 3D-ritningarna och skapa ett farligt vapen.

Genom initiativet The Non-Violence Torrent har Non-Violence översvämmat populära fildelningssidor med ritningar innehållandes en modell av organisationens symbol – Revolvern med knut av konstnären Carl Fredrik Reuterswärd. Ritningarna har försetts med samma namn som de mest nedladdade filerna, för att försvåra för den som letar efter originalen. För att få upp frågan på agendan har Non-Violence gjort en film tillsammans med kommunikationsbyrån Animal.

I filmen har Botkyrkabon Rammzi Jawda, studerande på Xenters YH-utbildning 3D-tekniker, skapat revolvern och i en time-lapse visat processen. Klippet baseras på ett antal stillbilder per sekund, lite som att man snabbspolar.

I den korta intervjufilmen nedan berättar Rammzi Jawda om sin roll i projektet:

rammzi_pa_3d_fick_aran_att_vara_del_av_ett_stort_projekt_som_jobbar_mot_vald.

 


Se kampanjfilmen från Non-Violence:

the_non_violence_torrent

 

Läs mer om kampanjen i Resumé


 

jesper "Lill Mora" Eliasson gick Livesändningsspecislistutbildningen på Xenter och jobbar nu som kameraman i TV-branschen.
Foto: 
Björn Egertz

Idag kom beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Xenter tilldelades fyra helt nya utbildningar: Elkonstruktör, Fibertekniker, Underhållstekniker automation och VFX-artist och fick också förnyat förtroende att utbilda 3D-tekniker, Fastighetsförvaltare och Hisstekniker.

Xenter beviljades 7 av 12 sökta utbildningar vilket är det största tillskottet Xenter fått.  Med sammanlagt 14 utbildningar fortsätter Xenter att vara den största YH-utbildaren på Södertörn och en av de större i Stockholmsområdet.

"De senaste åren har vi varit först med att starta flera unika utbildningar bland annat 3D-tekniker och VR-producent. Nu breddar vi våra utbildningar med Fibertekniker och VFX-artist. Lite extra unikt är också att vi har alla maskiner, tekniska labb, kameror och TV-studior i våra lokaler, resurserna finns på plats", säger Agneta Göransson, YH-chef på Xenter.

Xenter anordnar också sedan tidigare utbildningarna Fastighetstekniker, IT-säkerhetsspecialist, Livesändningsspecialist, Marintekniker, Specialist elmotordrivna fordon, Storkökstekniker och VR-producent.

 

För mer information om våra utbildningar gå in på vår hemsida.


Öppet hus på Xenter:

13 mars kl. 18:00 – 20:00

4 april kl. 18:00 – 20:00

7 maj kl. 07:30 – 09:30

 

Xenter Botkyrka

Agneta Göransson

Chef yrkeshögskolan

0708 61 33 85

agneta.goransson@xenter.se

www.xenter.se

 

YH-utbildningar som startar hösten 2019:

 • 3D-tekniker
 • Automationsspecialist
 • Elkonstruktör
 • Fastighetsförvaltare
 • Fibertekniker
 • Hisstekniker
 • IT-säkerhetsspecialist
 • Livesändningsspecialist
 • Marintekniker
 • Specialist elmotordrivna fordon
 • Storkökstekniker
 • VFX-artist

LÄSA ÄGER

”Om du leker och springer får du bra kondition, om du läser mycket får du bra läskondition.”

Det är just det där med att läsa mycket som är haken, den viktiga mängdträningen för att få flyt i sin läsning. Vägen till att känna läsengagemang är nästan oöverstiglig för någon medan det för en annan är självklart och lätt. Under sommarlovet tappar nästan varannan elev i sin läsförmåga, allra mest den som har det som jobbigaste med sin läsning.

Det här ville vi ändra på och projektet LÄSA ÄGER startades i mars 2018.

Vår utmaning var att tidigt hitta de elever med lässvårigheter för att tillsammans flera yrkeskategorier göra insatser för varendaste unges rätt till en läsande gemenskap. Elever, vårdnadshavare, pedagoger i skolan och på fritids, bibliotekarier och flera yrkeskategorier arbetade tillsammans, där nya kompetenser gav nya dimensioner. Tillsammans gjorde vi oss redo och för att ta oss an vår utmaning.

Projektet beforskades av Linda Fälth vid Linneuniversitet.

Handlingskraften, ta-sig-församheten och en dela med sig kultur har genomsyrat projektet. Nu vet vi att vi tillsammans kan göra en väsentlig skillnad där det som mest behövs. Det kommer vi med stolthet presentera tisdagen den 29 januari kl. 14.00 i Nisellsalen, Xenter Tumba.

VÄLKOMMEN!

Anneli Glamsare
Anneli.glamsare@botkyrka.se
073-421 85 73

Vernissage

Välkommen på vernissage fredag 1 februari kl. 18:00 – 20:00 i Länken, Mångkulturellt centrum. 

För elfte året i rad samarbetar Mångkulturellt centrum med estetelever från Xenter/Tumba gymnasiums spetsutbildning Bild & Form – Animation.

Under hösten 2018 startade diskussionen och den konstnärliga processen utifrån temat civilkurage.

De unga konstnärerna har lyckats uttrycka sina egna åsikter samtidigt som de har tagit hänsyn till varandras. Att både ge plats och ta plats. De har också delat med sig av sina egna erfarenheter på temat. Berättelser om mod, om att stå upp för den som behöver försvaras eller värnas. Berättelser om brist på civilkurage, om att inte orka ställa upp hela tiden, om att behålla sitt inre lugn mitt i en orolig tid.

I år presenterar vi stolt en kollektiv helhet med individuella verk, i en tid då samarbete kanske är viktigare än någonsin!

Utställningen visas 1 februari – 1 mars 2019.

Gemensamt för många företag i vårt land är att de har svårt att rekrytera nya medarbetare som har exakt de kompetenser, färdigheter och kunskaper som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som en för dem relevant yrkesroll innebär. Anledningarna till att det kan vara svårt att rekrytera personal är många, men inte sällan kan de kopplas till att det antingen utbildas för få inom yrkesrollen, att det förekommer större pensionsavgångar än tidigare eller att efterfrågan på en yrkesroll tilltagit till följd av en ökad mängd projekt.

Bristen på rätt kompetens i rätt tid, har i många fall mycket negativa effekter på företag inom industrin, byggsektorn, skola eller andra verksamheter som är viktiga för samhällsuppbyggandet. Självfallet drabbas även i slutänden medborgaren, som kan bli lidande för att olika projekt kopplade till exempelvis infrastruktur, helt enkelt inte blir av eller tvingas skjutas på framtiden.

Samarbete mellan yrkeshögskolan och arbetslivet är en hållbar lösning och som minimerar risken att stå utan rätt kompentens när den eftersöks
Yrkeshögskolans syfte är att erbjuda eftergymnasiala utbildningar med mål att kompetensförsörja svenskt arbetsliv, i synnerhet inom bristyrken.
Xenter Yrkeshögskola i Tumba driver tolv yrkeshögskoleutbildningar inom i första hand tekniska yrken, men även inom media.

Vi fokuserar på så kallade bristyrken, det vill säga arbetsområden där vi vet att det kommer att saknas personal inom de närmaste 3 – 5 åren, i vissa fall inom de 3 – 10 nästkommande åren.

Varför ska du som representant för näringslivet samarbeta med yrkeshögskolan?
Arbetslivets delaktighet är den i särklass viktigaste hörnstenen före, under och efter en utbildning. Det är till och med så att utan arbetslivets involvering så blir det överhuvudtaget inga yrkeshögskoleutbildningar.

Inför en ansökan om att få starta en utbildning arbetar vi väldigt nära arbetslivet, som inte enkom bidrar med avsiktsförklaringar* som stärker behovet av yrkesrollen, utan faktiskt är med och utformar utbildningen och i vissa fall erbjuder föreläsningar eller studiebesök så att de nyutexaminerade har exakt de kvalifikationer som efterfrågas.

En annan viktig faktor som gör det möjligt för den nyutexaminerade att kunna verka i sin roll fullt ut direkt vid anställning är LIA (lärande i arbete).  LIA innebär att studenten under sin utbildning gör praktik hos ett företag och där får tillämpa de kunskaper den inhämtat under utbildningen, men även med hjälp från företaget får möjlighet att utvecklas ytterligare.
Under LIA:n har företaget möjlighet att lära känna en potentiell medarbetare, forma personens kunskaper utifrån den egna organisationens behov och inte minst slippa dyra rekryteringar eller riskera att ”köpa grisen i säcken”. LIA är en ”win-win”-situation för både studerande och företag. Praktikanten avlönas inte, Myndigheten för Yrkeshögskolan betalar studentens försäkringar och avtal regleras digitalt.


Vill du som företagare veta mer om hur ditt företag kan komma i kontakt med studerande inom ditt arbetsområde eller vill du vara delaktig i framtagandet av en ny utbildning?

Kontakta Agneta Göransson, tf YH-chef, Xenter

agneta.goransson@xenter.se
0708-613385


*Avsiktsförklaring innebär en form av kontrakt där arbetslivet/branschföreträdare bekräftar att den stödjer yrkeshögskolans ansökan gällande avsedd utbildning. I avsiktsförklaringen förmedlas även om företaget tagit del av utbildningsplanen och/eller varit delaktig i framtagandet av utbildningsplanen. Ytterligare beskrivs hur många personer företaget beräknar behöva anställa inom 3 – 5 år och/eller LIA-praktikplatser företaget kan erbjuda samt om företaget erbjuder sig att bli medfinansiär, i form av att kostnadsfritt hålla en föreläsning, ta emot studiebesök, bidra med utrustning/material eller ingå i utbildningens ledningsgrupp.

Expo-, Skylt- och Storbildsproducent
Expo-, Skylt- och Storbildsproducent
Foto: 
Björn Egertz

Igår gick de sista tryckarna ut. Idag var det YH-utbildningen ”Expo-, Skylt- och Storbildsproducent” som examinerade sina sista klass. Därmed är Xenter helt utan grafiska utbildningar för första gången sedan starten 1991 (då Xenter hette Grafiskt Centrum). Men det är inte frågan om någon nedgång för Xenter, utan bara en ny era med nya utbildningar inom andra områden, faktiskt fler än någonsin.

Vi önskar våra nyexaminerade lycka till i framtiden och nu får den grafiska branschen ta väl hand om dessa dyrgripar!

Kaj Flick, Grafiska Företagen, delade ut stipendier till två av de studerande, Fredrik Sjöström och Lena Lindgren, för exemplariskt engagemang under studietiden.

De sista grafiska tryckarna från Xenter
De sista grafiska tryckarna från Xenter
Foto: 
Patrik Lark
,
Jan Sätherlund examinerar de sista grafiska tryckarna från Xenter
Jan Sätherlund examinerar de sista grafiska tryckarna från Xenter
Foto: 
Patrik Lark
,
Kaj Flick, Grafiska Företagen, delar ut stipendie till Tina Rohdin.
Kaj Flick, Grafiska Företagen, delar ut stipendie till Tina Rohdin.
Foto: 
Patrik Lark
,
Kaj Flick, Grafiska Företagen, delar ut stipendie till Tina Rohdin.
Kaj Flick, Grafiska Företagen, delar ut stipendie till Tina Rohdin.
Foto: 
Patrik Lark

Ett historiskt ögonblick: Jan Sätherlund, Xenter, examinerar DEN SISTA KLASSEN GRAFISKA TRYCKARE.

Sedan starten 1991 (då Xenter hette Grafiskt Centrum) har det alltid utbildats tryckare till den grafiska branschen här i huset. Men 2018 blir alltså sista året med grafisk utbildning på Xenter. En era har gått ur tiden och det känns på ett sätt lite sorgligt, men samtidigt har Xenter fler utbildningar än någonsin tidigare, bara inom andra branscher och områden.

Vi önskar våra 16 tryckare lycka till i framtiden och nu får den grafiska branschen slåss om dessa sista dyrbara, för det kommer inga flera.

Kaj Flick, Grafiska Företagen, delade ut stipendier till två av de studerande, Amanda Jenderbäck och Tina Rohdin.

Kan man studera på Xenter fast man bor på annan ort?
Finns det tid för studier när man redan har familj?
Hur får man det att gå ihop när man är mitt i livet och känner att man behöver studera till ett nytt yrke?

Så många frågor, men här får du i alla fall några svar av Samuel Dahlör som gick vår utbildning till storkökstekniker.

studera_pa_xenter_och_bo_pa_annan_ort_-_gar_det_

VR360-vernissage på Xenter
VR360-vernissage på Xenter
Foto: 
Patrik Lark
,
Presentation av VR360-vernissagen på Xenter
Presentation av VR360-vernissagen på Xenter
Foto: 
Patrik Lark
,
VR360-vernissagen på Xenter
VR360-vernissagen på Xenter
Foto: 
Patrik Lark
,
VR360-kameror
VR360-kameror
Foto: 
Patrik Lark

Baserat på Leif Magnussons bok "Berättelser om Botkyrka" har de studerande på YH-utbildningen VR-producent gjort sina egna gestaltningar i VR360-format.
En vernissage i klassrummet hölls där de olika verken visades upp för besökare.

Här kan du själv se VR-berättelserna:

veer.tv/collections

Workshop om Smart Kontroll
Foto: 
Björn Egertz
,
Workshop om smart telefonapp för fastighetsbesiktning
Foto: 
Björn Egertrz
,
Workshop om smart telefonapp för fastighetsbesiktning
Foto: 
Björn Egertrz

När man jobbar med fastighetsförvaltning är det avgörande att kunna göra adekvata besiktningar av sina fastighetsbestånd.


Förra veckan fick de studerande på utbildningen fastighetsförvaltare på Xenter fick lära sig verktyget ”Smart kontroll”, en telefon-app för fastighetsbesiktning.


– Jag har tagit fram appen för att göra det lättare och mer överskådligt att göra en besiktning. Den har allt du behöver för att skapa olika beställningsorders genom excell-dokument, säger Paul Estelle som tagit fram Smartkontroll.se

Det är en app för Smart Phone med vilken man samlar in mängder på underhållsbehov för att med hjälp av den insamlade datan kunna skapa underhållsplaner.


Mer information om Smartkontroll.se

God Jul från oss alla till er alla - i VR dessutom


En God Helg önskar vi er allihopa!

Här kan du titta på en kort VR-film, producerad av våra studerande på YH-utbildningen "VR-producent".

Vi ses med nya krafter i januari igen <3

xenters_julhalsning

Vår egen "Artist in Residence" Amanda de Frumerie har utställning!

Välkommen på Vernissage på Galleri Toppen den 22 november kl 17-20.

Galleri Toppen liggeri Ateljeföreningen Färgkontoret i Gröndal på Lövholmsgränd 12

Utställningen består av två delar: Nya figuriner i keramik “Hiding Places”, samt en ny bildserie “Partikelbana”. Teckningarna är skapade i samarbete med poeten Martti Soutkari och musikern Petter Herbertsson. De är ett slags mikrokosmos av rötter, hår och droppar. För figurinerna är det skogen med dess ytor, texturer, former och mönster som varit en inspirationskälla. Selma Lagerlöf, John Bauer och Elsa Beskow är andra inspirationskällor vars bildvärldar Amanda återkommer till i detta projekt. Titeln “Hiding Places” anspelar på idén om att gömma sig på olika sätt, under ytor av mönster, bakom dem eller för sig själv, men också på den konstnärliga processen och leken. 

Läs mer och anmäl dig till eventet här

Delegation från Turkiets arbetsgivarorganisationer på besök

Turkiskt besök 3 oktober 2017
Foto: 
Claudia Virtanen
,
Turkiskt besök 3 oktober 2017
Foto: 
Claudia Virtanen

Förra veckan hade Xenter besök av en delegation på 15 personer från Turkiet som representerar arbetsgivarorganisationerna, MÜSİAD och HAK-İŞ.  Deltagarna har gjort ett veckolångt besök i Stockholm inom ramen för det EU -och turkiskt finansierade tvååriga projektet Technical Assistance for Increasing Adaptability of Employees and Employers with a Social Dialogue Approach som avslutas i december.  

Projektet, som tidigare besökt även Italien, är i Sverige för att de är nyfikna på den svenska modellen och vill ta del av erfarenheterna vad gäller social dialog och yrkesutbildning. Förutom besöket på Xenter innehåller veckan även besök hos Mälardalens tekniska gymnasium, Scania, SKL(Sveriges kommuner och landsting), Medlingsinstitutet samt organisationernas motsvarigheter LO-Förbundet, Unionen och SN (Svenskt Näringsliv).

Med från Xenter var verksamhetsledare Tor-Erik Lillsebbas och YH-Chef Håkan Sundborg

Nedan kan du läsa mer om de olika organisationerna:

MÜSİAD -  the Independent Industrialists and Businessmen's Association of Turkey http://www.musiad.org.tr/en

HAK-İŞ - Trade Union Confederation http://www.hakis.org.tr/index-eng.php