YH-bloggen

Xenter deltar i Non-Violence-kampanj mot 3D-printade vapen

Rammzi Jawda, studerande på Xenters YH-utbildning 3D-tekniker
Rammzi Jawda, studerande på Xenters YH-utbildning 3D-tekniker.
Foto: 
Patrik Lark

3D-ritningar på fullt funktionsdugliga vapen sprider sig på fildelningssidor. Det vill organisationen Non-Violence motverka i en kampanj som ska göra det svårare att ladda ned dem. Kampanjen sjösätts med en film. I filmen ses en 3D-printad revolver med knut, som Rammzi Jawda, studerande på Xenters YH-utbildning 3D-tekniker, skapat.

3D-printing kan precis som all avancerad teknik missbrukas. Tekniken är tillgänglig även på amatörnivå. Vem som helst kan nu köpa en enkel 3D-printer, ladda ner 3D-ritningarna och skapa ett farligt vapen.

Genom initiativet The Non-Violence Torrent har Non-Violence översvämmat populära fildelningssidor med ritningar innehållandes en modell av organisationens symbol – Revolvern med knut av konstnären Carl Fredrik Reuterswärd. Ritningarna har försetts med samma namn som de mest nedladdade filerna, för att försvåra för den som letar efter originalen. För att få upp frågan på agendan har Non-Violence gjort en film tillsammans med kommunikationsbyrån Animal.

I filmen har Botkyrkabon Rammzi Jawda, studerande på Xenters YH-utbildning 3D-tekniker, skapat revolvern och i en time-lapse visat processen. Klippet baseras på ett antal stillbilder per sekund, lite som att man snabbspolar.

I den korta intervjufilmen nedan berättar Rammzi Jawda om sin roll i projektet:

rammzi_pa_3d_fick_aran_att_vara_del_av_ett_stort_projekt_som_jobbar_mot_vald.

 


Se kampanjfilmen från Non-Violence:

the_non_violence_torrent

 

Läs mer om kampanjen i Resumé


 

Nytt rekord för Yrkeshögskolan Xenter som växer vidare

jesper "Lill Mora" Eliasson gick Livesändningsspecislistutbildningen på Xenter och jobbar nu som kameraman i TV-branschen.
Foto: 
Björn Egertz

Idag kom beskedet från Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH. Xenter tilldelades fyra helt nya utbildningar: Elkonstruktör, Fibertekniker, Underhållstekniker automation och VFX-artist och fick också förnyat förtroende att utbilda 3D-tekniker, Fastighetsförvaltare och Hisstekniker.

Xenter beviljades 7 av 12 sökta utbildningar vilket är det största tillskottet Xenter fått.  Med sammanlagt 14 utbildningar fortsätter Xenter att vara den största YH-utbildaren på Södertörn och en av de större i Stockholmsområdet.

"De senaste åren har vi varit först med att starta flera unika utbildningar bland annat 3D-tekniker och VR-producent. Nu breddar vi våra utbildningar med Fibertekniker och VFX-artist. Lite extra unikt är också att vi har alla maskiner, tekniska labb, kameror och TV-studior i våra lokaler, resurserna finns på plats", säger Agneta Göransson, YH-chef på Xenter.

Xenter anordnar också sedan tidigare utbildningarna Fastighetstekniker, IT-säkerhetsspecialist, Livesändningsspecialist, Marintekniker, Specialist elmotordrivna fordon, Storkökstekniker och VR-producent.

 

För mer information om våra utbildningar gå in på vår hemsida.


Öppet hus på Xenter:

13 mars kl. 18:00 – 20:00

4 april kl. 18:00 – 20:00

7 maj kl. 07:30 – 09:30

 

Xenter Botkyrka

Agneta Göransson

Chef yrkeshögskolan

0708 61 33 85

agneta.goransson@xenter.se

www.xenter.se

 

YH-utbildningar som startar hösten 2019:

 • 3D-tekniker
 • Automationsspecialist
 • Elkonstruktör
 • Fastighetsförvaltare
 • Fibertekniker
 • Hisstekniker
 • IT-säkerhetsspecialist
 • Livesändningsspecialist
 • Marintekniker
 • Specialist elmotordrivna fordon
 • Storkökstekniker
 • VFX-artist

Rätt kompetens i rätt tid – Arbetslivet spelar en avgörande roll

Gemensamt för många företag i vårt land är att de har svårt att rekrytera nya medarbetare som har exakt de kompetenser, färdigheter och kunskaper som krävs för att utföra de arbetsuppgifter som en för dem relevant yrkesroll innebär. Anledningarna till att det kan vara svårt att rekrytera personal är många, men inte sällan kan de kopplas till att det antingen utbildas för få inom yrkesrollen, att det förekommer större pensionsavgångar än tidigare eller att efterfrågan på en yrkesroll tilltagit till följd av en ökad mängd projekt.

Bristen på rätt kompetens i rätt tid, har i många fall mycket negativa effekter på företag inom industrin, byggsektorn, skola eller andra verksamheter som är viktiga för samhällsuppbyggandet. Självfallet drabbas även i slutänden medborgaren, som kan bli lidande för att olika projekt kopplade till exempelvis infrastruktur, helt enkelt inte blir av eller tvingas skjutas på framtiden.

Samarbete mellan yrkeshögskolan och arbetslivet är en hållbar lösning och som minimerar risken att stå utan rätt kompentens när den eftersöks
Yrkeshögskolans syfte är att erbjuda eftergymnasiala utbildningar med mål att kompetensförsörja svenskt arbetsliv, i synnerhet inom bristyrken.
Xenter Yrkeshögskola i Tumba driver tolv yrkeshögskoleutbildningar inom i första hand tekniska yrken, men även inom media.

Vi fokuserar på så kallade bristyrken, det vill säga arbetsområden där vi vet att det kommer att saknas personal inom de närmaste 3 – 5 åren, i vissa fall inom de 3 – 10 nästkommande åren.

Varför ska du som representant för näringslivet samarbeta med yrkeshögskolan?
Arbetslivets delaktighet är den i särklass viktigaste hörnstenen före, under och efter en utbildning. Det är till och med så att utan arbetslivets involvering så blir det överhuvudtaget inga yrkeshögskoleutbildningar.

Inför en ansökan om att få starta en utbildning arbetar vi väldigt nära arbetslivet, som inte enkom bidrar med avsiktsförklaringar* som stärker behovet av yrkesrollen, utan faktiskt är med och utformar utbildningen och i vissa fall erbjuder föreläsningar eller studiebesök så att de nyutexaminerade har exakt de kvalifikationer som efterfrågas.

En annan viktig faktor som gör det möjligt för den nyutexaminerade att kunna verka i sin roll fullt ut direkt vid anställning är LIA (lärande i arbete).  LIA innebär att studenten under sin utbildning gör praktik hos ett företag och där får tillämpa de kunskaper den inhämtat under utbildningen, men även med hjälp från företaget får möjlighet att utvecklas ytterligare.
Under LIA:n har företaget möjlighet att lära känna en potentiell medarbetare, forma personens kunskaper utifrån den egna organisationens behov och inte minst slippa dyra rekryteringar eller riskera att ”köpa grisen i säcken”. LIA är en ”win-win”-situation för både studerande och företag. Praktikanten avlönas inte, Myndigheten för Yrkeshögskolan betalar studentens försäkringar och avtal regleras digitalt.


Vill du som företagare veta mer om hur ditt företag kan komma i kontakt med studerande inom ditt arbetsområde eller vill du vara delaktig i framtagandet av en ny utbildning?

Kontakta Agneta Göransson, tf YH-chef, Xenter

agneta.goransson@xenter.se
0708-613385


*Avsiktsförklaring innebär en form av kontrakt där arbetslivet/branschföreträdare bekräftar att den stödjer yrkeshögskolans ansökan gällande avsedd utbildning. I avsiktsförklaringen förmedlas även om företaget tagit del av utbildningsplanen och/eller varit delaktig i framtagandet av utbildningsplanen. Ytterligare beskrivs hur många personer företaget beräknar behöva anställa inom 3 – 5 år och/eller LIA-praktikplatser företaget kan erbjuda samt om företaget erbjuder sig att bli medfinansiär, i form av att kostnadsfritt hålla en föreläsning, ta emot studiebesök, bidra med utrustning/material eller ingå i utbildningens ledningsgrupp.

Xenters sista grafiska utbildning avslutad

Expo-, Skylt- och Storbildsproducent
Expo-, Skylt- och Storbildsproducent
Foto: 
Björn Egertz

Igår gick de sista tryckarna ut. Idag var det YH-utbildningen ”Expo-, Skylt- och Storbildsproducent” som examinerade sina sista klass. Därmed är Xenter helt utan grafiska utbildningar för första gången sedan starten 1991 (då Xenter hette Grafiskt Centrum). Men det är inte frågan om någon nedgång för Xenter, utan bara en ny era med nya utbildningar inom andra områden, faktiskt fler än någonsin.

Vi önskar våra nyexaminerade lycka till i framtiden och nu får den grafiska branschen ta väl hand om dessa dyrgripar!

Kaj Flick, Grafiska Företagen, delade ut stipendier till två av de studerande, Fredrik Sjöström och Lena Lindgren, för exemplariskt engagemang under studietiden.

De sista grafiska tryckarna från Xenter

De sista grafiska tryckarna från Xenter
De sista grafiska tryckarna från Xenter
Foto: 
Patrik Lark
,
Jan Sätherlund examinerar de sista grafiska tryckarna från Xenter
Jan Sätherlund examinerar de sista grafiska tryckarna från Xenter
Foto: 
Patrik Lark
,
Kaj Flick, Grafiska Företagen, delar ut stipendie till Tina Rohdin.
Kaj Flick, Grafiska Företagen, delar ut stipendie till Tina Rohdin.
Foto: 
Patrik Lark
,
Kaj Flick, Grafiska Företagen, delar ut stipendie till Tina Rohdin.
Kaj Flick, Grafiska Företagen, delar ut stipendie till Tina Rohdin.
Foto: 
Patrik Lark

Ett historiskt ögonblick: Jan Sätherlund, Xenter, examinerar DEN SISTA KLASSEN GRAFISKA TRYCKARE.

Sedan starten 1991 (då Xenter hette Grafiskt Centrum) har det alltid utbildats tryckare till den grafiska branschen här i huset. Men 2018 blir alltså sista året med grafisk utbildning på Xenter. En era har gått ur tiden och det känns på ett sätt lite sorgligt, men samtidigt har Xenter fler utbildningar än någonsin tidigare, bara inom andra branscher och områden.

Vi önskar våra 16 tryckare lycka till i framtiden och nu får den grafiska branschen slåss om dessa sista dyrbara, för det kommer inga flera.

Kaj Flick, Grafiska Företagen, delade ut stipendier till två av de studerande, Amanda Jenderbäck och Tina Rohdin.

Pendla och studera, går det?

Kan man studera på Xenter fast man bor på annan ort?
Finns det tid för studier när man redan har familj?
Hur får man det att gå ihop när man är mitt i livet och känner att man behöver studera till ett nytt yrke?

Så många frågor, men här får du i alla fall några svar av Samuel Dahlör som gick vår utbildning till storkökstekniker.

studera_pa_xenter_och_bo_pa_annan_ort_-_gar_det_

VR-vernissage på Xenter

VR360-vernissage på Xenter
VR360-vernissage på Xenter
Foto: 
Patrik Lark
,
Presentation av VR360-vernissagen på Xenter
Presentation av VR360-vernissagen på Xenter
Foto: 
Patrik Lark
,
VR360-vernissagen på Xenter
VR360-vernissagen på Xenter
Foto: 
Patrik Lark
,
VR360-kameror
VR360-kameror
Foto: 
Patrik Lark

Baserat på Leif Magnussons bok "Berättelser om Botkyrka" har de studerande på YH-utbildningen VR-producent gjort sina egna gestaltningar i VR360-format.
En vernissage i klassrummet hölls där de olika verken visades upp för besökare.

Här kan du själv se VR-berättelserna:

veer.tv/collections

Workshop om smart app för fastighetsbesiktning

Workshop om Smart Kontroll
Foto: 
Björn Egertz
,
Workshop om smart telefonapp för fastighetsbesiktning
Foto: 
Björn Egertrz
,
Workshop om smart telefonapp för fastighetsbesiktning
Foto: 
Björn Egertrz

När man jobbar med fastighetsförvaltning är det avgörande att kunna göra adekvata besiktningar av sina fastighetsbestånd.


Förra veckan fick de studerande på utbildningen fastighetsförvaltare på Xenter fick lära sig verktyget ”Smart kontroll”, en telefon-app för fastighetsbesiktning.


– Jag har tagit fram appen för att göra det lättare och mer överskådligt att göra en besiktning. Den har allt du behöver för att skapa olika beställningsorders genom excell-dokument, säger Paul Estelle som tagit fram Smartkontroll.se

Det är en app för Smart Phone med vilken man samlar in mängder på underhållsbehov för att med hjälp av den insamlade datan kunna skapa underhållsplaner.


Mer information om Smartkontroll.se

Så här bygger vi klassrum på Xenter!

Installation av rulltrappa på Xenter
Installation av rulltrappa på Xenter
Foto: 
Patrik Lark
,
Linda fick ett paket
Linda fick ett paket
Foto: 
Patrik Lark
,
Rulltrappan lirkas in med kran genom det borttagna fönstret
Rulltrappan lirkas in med kran genom det borttagna fönstret
Foto: 
Patrik Lark
,
Rulltrappan gick med minsta möjliga marginal genom dörrparet
Rulltrappan gick med minsta möjliga marginal genom dörrparet.
Foto: 
Patrik Lark
,
Studerande till hisstekniker inspekterar rulltrappan genom klassrumsfönstret
Studerande till hisstekniker inspekterar rulltrappearbetet genom klassrumsfönstret.
Foto: 
Patrik Lark

På Xenter tänker vi lite annorlunda jämfört med många andra skolor. Här bygger vi upp labb, studior och praktiska miljöer så att de studerande får öva sig i sitt blivande yrke i en verklighetstrogen och professionell miljö. De studerande ska känna sig hemma med verktyg och utrustning redan innan de går på praktik ute hos ett företag. Ett led i detta var att installera en rulltrappa som komplement till de hisschakt som redan finns här. Så här gick det till:

Onsdag 31 oktober: Intag av rulltrappan på Xenter.

Fönstret togs ur av Södra glas. Tunga lyft började bygga upp ställningar med taljor och förberedde med ”skridskor”. Detta för att det skulle gå lätt att dra den 6,7 ton tunga rulltrappan på golvet genom halva Xenter-byggnaden, när den väl lyfts in genom hålet i väggen. Stockholm Lyft och transport AB stod tidigt på plats med rulltrappan. Runt lunchtid kom de även med en kranbil för att kunna lyfta in trappan. Tunga lyft och ThyssenKrupp var redo med arbetskraft. Intaget av rulltrappan gick väldigt fort; cirka tre timmar från att kranbilen lyfte av rulltrappan, till att rulltrappan stod på plats. Till stor förtjusning kunde de studerande följa arbetet genom klassrumsfönstret.

Sedan YH-utbildningen Hisstekniker startade på Xenter 2015 har de praktiska momenten i rulltrappskursen varit förlagda i Motala. När den uråldriga rulltrappan i Motala gick sönder våren 2017 började arbetet med att hitta en annan lösning. I maj 2017 inleddes arbetet med att ta emot två rulltrappor från ThyssenKrupp, varav en till Xenter och en till dotterutbildningen ”Hiss- och rulltrappstekniker” i Kungsbacka. 

Att frakta två rulltrappor på en lastbil från ThyssenKrupps fabrik i Hamburg och få dem till Sverige har tagit sin lilla tid. Pappersexercis, med bland annat tullen, handelskammare och jurister var inte okomplicerat.

Vår egna hisslärare och utbildningsledare Linda Lindström har varit projektledare och spindeln i nätet mellan de olika inblandade företagen. 

Plats för rulltrappan var inte självklart, men när vi till slut hittade en lösning var det en del andra saker som behövde lösas på vägen. Vår egna intendent, Esko Njurmark tog kontakt med Södra Glas samt Liab plåtbyggarna. Ett fönster skulle rivas, bockar skulle tillverkas och räcke skulle kapas.

Väl i Sverige mellanlandade båda rulltrapporna hos Rullab, där de kapades ner och anpassades efter måtten hos Xenter och YH Kungsbacka.

Läs mer om YH-utbildningen Hisstekniker

Storkökstekniker besöker Sodexo

Storkökstekniker besöker Sodexo
Foto: 
Anna Hedrén
,
Storkökstekniker besöker Sodexo.
Foto: 
Anna Hedrén
,
Storkökstekniker besöker Sodexo
Foto: 
Anna Hedrén

Storköksteknikerutbildningen på Xenter i Tumba är på besök på Sodexo, Stjärnköket, ett tillverkningskök som producerar 55 000 porttioner mat varje dag. 

- Det var mycket intressant att se hur de jobbar i produktionen och vilka höga hygienkrav de har, säger Anna Hedrén, utbildningsledare på YH-utbildningen Storkökstekniker på Xenter i Tumba.