Överväg att våga – en konstutställning på Mångkulturellt centrum