Nöjda elever på Xenters estetiska program

19 juni 2017

Varje år får treårseleverna på de estetiska programmen  på Tumba Gymnasium i samarbete med Xenter var med i en undersökning om hur de upplevt sin tid på Xenter.

De får svara på 32 frågor om bland annat hur de upplever skolan, deras framtida möjligheter och om de utvecklats under tiden på skolan.


Här är några av frågorna och svaren:

Fråga: Jag upplever att jag, efter att ha läst Xenters kurser, är bättre rustad för att möta en framtida arbetsmarknad.
Svar: 93% anser att de är bättre rustade.
 
Fråga: Jag skulle kunna tänka mig att starta eget inom 10 år i de ämnen jag studerat på Xenter.
Svar: 68% kan tänka sig att starta eget.
 
Fråga: Jag anser att jag har utvecklats under min tid på Xenter och att jag lärt mig att tänka på nya sätt och se nya möjligheter:
Svar: 97% anser att de utvecklats.
 
Fråga: Jag tycker att det har varit arbetsro på lektionerna.
Svar: 97% anser att de har arbetsro i skolan.
 
Fråga: Jag känner mig trygg på Xenter:
Svar: 100% av eleverna känner sig trygga.
 
Citat från eleverna:

 - Jag tycker att det varit viktigt att få besöka konstnärer/personer som jobbar inom kreativa yrken. Det ger en viktig inblick i hur det kommer vara för sig själv i framtiden.

 - Samarbetet med MKC(Mångkrulturellt Centrum) och vår utställning var mycket lärorikt och bjöd på många självreflekterande moment.

Många av eleverna ska söka sig vidare till andra kreativa utbildningar i höst. Flera elever från inriktingen Film/TV har sökt vidare till Yrkeshögskoleutbildningen "Livesändningspecialist" på Xenter. Några vill ut och jobba i de kreativa näringarna i några år för att sedan studera vidare. En elev har redan startat sitt eget företag, som fotograf.

 - Det känns fantastiskt att eleverna för tredje år i rad ger en så positiv feedback. Vi ser också att resultaten(betygen) på det estetiska programmet och på hela Tumba Gymnasium ökar. Engagerade och behöriga lärare samt en trygg och framåtsträvande skola ger eleverna den grund de behöver för framtiden, säger Anna Eriksson, chef för spetsutbildningarna.

 
Vill du veta mer om undersökningen kan du kontakta Anna Eriksson, chef Estetiska spetsutbildningar, på anna.eriksson@xenter.se eller 070-866 92 20