Tumba Gymnasium/Xenter i samarbete med Practicum

25 april 2017

NU17 är en vandringsutställning med fotografier och ljud. Samarbetsprojektet har skapats av 36 studerande vid Yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors och Xenter/Tumba gymnasium i Sverige.

NU17 visas i sin helhet i form av en digital plattform och på vissa utställningsplatser även med analoga fotografier. Studerande på årskurs 3 inom medieassistentutbildningen i Prakticum har skapat fotografier som visas både analogt och digitalt. Studerande vid Xenters radio och ljuddesignutbildning har utformat ljudet i utställningen. Även Prakticums studerande inom datanomutbildning har deltagit, genom att utforma den digitala plattformen. Därtill är studerande vid Xenter/Tumba gymnasiums fotoutbildning på årskurs 2 med och jobbar med samma tema: ”Urbana- och naturlandskap med eller utan individer”.

Syftet med projektet är att ungdomar från Norden lär sig att arbeta tillsammans och på så vis ger dem förståelse för Nordiska kulturer och lättare kommer in på arbetsmarknaden i Norden och Finland av idag och i framtiden.

Mera information om utbildningarna:

Yrkesinstitutet Prakticum 
Biträdande rektor, ansvar för ungdomsutbildning inom företagsverksamhet, social- och hälsovård samt media: Henrik Wik, henrik.wik@prakticum.fi

Tumba Gymnasium/Xenter 
Chef för Estetiska spetsutbildningen Xenter: Anna Eriksson, anna.eriksson@xenter.se