Samverkan med högskola och företag – vårt nätverk

En nära kontakt med högskola och arbets- och näringsliv är central för att kunna utveckla bra och framtidssäkra utbildningar. I Xenters nätverk finns några av Sveriges största medieföretag, tunga kulturinstitutioner och välkända högskolor.

Xenters lärare och ledning samarbetar med välkända högskolor, företag och branschförbund. Medlemmarna i våra nätverk är för oss mycket viktiga, inte minst i diskussionerna kring utbildningens upplägg. Våra samarbetspartners bidrar även med spännande gästföreläsare och är behjälpliga i kontakter med högskola och företag.

Här hittar ni exempel på samarbetspartners som återfinns i våra nätverk.

Företag/institutioner/organisationer:
Avid, Jarowskij, Film Sthlm, SVT, TV4, Yellowbird, MTV Mastiff, Strix Television, Mediatec Broadcast, Mix Megapol, SR P1 och P3, SR Metropol, ljudboksföretaget Visuellt ljud, Kulturhuset, Teater Giljotin, Teater Tribunalen, Voice, Stockholms Finest, Citat, Scania, Mångkulturellt Centrum, Intercult, Moderna Museet, Tekniska Museet, Polismuseet, Internationella Biblioteket, Myndigheten för skolutveckling, Primgruppen, Röda korset FHS.

Högskolor/yrkeshögskolor:
Stockholms dramatiska högskola, Södertörns högskola, Konstfack, Akademin Valand Göteborg och Medieinstitutet.