Björkhagaskolan 2014

Resan till något fransktalande land

Detta projekt anpassades till ämnet franska i åk 9 för att eleverna skulle få öva på att tala språket i en så verklighetstrogen situation som möjligt.

Eleverna fick planera en resa till någon plats i ett fransktalande land. Där skulle de träffa någon person de ville intervjua på franska. För att skapa en känsla av att de befann sig på platsen de valt användes greenscreen med en bakgrundsbilden av resmålet. Eleverna fick både spela in i studio (där de på en tv-skärm kan se hur det ser ut med bilden i bakgrunden) och på ett enklare sätt med skärmar. Vid inspelningstillfällena blev det tydligt för eleverna att de behövde öva på uttal. De kunde göra omtagningar tills de var nöjda. Eleverna redigerade materialet i sina egna datorer. Här nedan kan du se ett exempel från en av grupperna.