Grundskoleprojekt

2012

Björkhagaskolan årskurs 5
Klassen kommer arbeta med animation på temat världsdelar och genus.

Björkhagaskolan årskurs 4
Klassen kommer arbeta med Reklam på temat genus. Analys av reklam och reklamfilm. Produktion av egen reklamfilm. Reklam för ”barns rätt ” (barnkonventionen),

Inspirationsmöte för Tullingeområdets skolor
Xenters mediepedagoger leder Workshops i animation och ljudproduktion. Detta kopplas till kurs och läroplan.

Folkoperan
I samarbete med Folkoperan jobbar Xenters mediepedagoger med två klasser i Engelska skolan. Teman från operan Madame Butterfly blir digitala historier.

Egna sagor som blir bok och film
På ett möte med kommunens ”Läskampanj” inspirerades lärare i hur man kan få igång elever till eget sagoberättande. Därefter erbjöds lärare att i samarbete med Xenter göra en egen sagobok och film. Tre klasser från årskurs två kommer att jobba fram egna sagor. Till sagorna kommer de jobba med egna bilder och foton. Ett studiebesök anordnas på Xenters gymnasieutbildning för grafisk produktion. Två gymnasieelever visar och berättar hur delar i en bok kommer till. Klasserna får vara med och tillverka en löpsedel. 
Varje elev får en bok och film med klassens saga.