Ansök till Operatör grafisk produktion

Sista ansöknings­da­g är 20 december 2017 (ut­bild­nings­start januari 2018).

Ef­ter att du har skickat in din ansökan får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter. Du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt kon­to.

 

Så här ansöker du till Operatör grafisk produktion

  • Fyll i ansökan genom att klicka på länken längst upp i högerspalten.
  • Ansökan ska kompletteras med slut­be­tyg från gym­na­si­et som laddas upp på vår webbplats.

Dis­pens: Om du stu­de­rar och inte hinner få dina slutbetyg innan sista ansökningsdatum, måste du ansöka om dispens att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Det gör du själv på din ansöknings­si­da se­nast sista ansökningsdatum.
Kom­plet­te­ring­ar­na ska du lad­da upp se­nast den 26 december 2017.

Har du frågor, ring 08-530 623 70
el­ler skic­ka e-post till: an­tag­ning@xen­ter.se


Behörig­hets­krav

Yr­keshögsko­le­behörig­het 

Läs vad grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär.

Särskil­da förkun­ska­per

Minst godkända betyg i följande kurser:

  • Matematik A/1b/1c enligt GY11
  • Svenska A/1/som andraspråk 1 enligt GY11

Hur går antagningen till?

Läs om antagningen till Operatör grafisk produktion.