Ansökningsanvisning Live-TV

Sista ansökningsdagen för onlineansökan är den 22 maj 2017
(utbildningsstart 28 augusti 2017).

Efter att du registrerat dig online får du ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter till din ansökningssida. Där kan du följa din ansökan och få aktuell information.

Viktigt för dig som söker Livesändningsspecialist

 • Fyll i onlineansökan genom att klicka på länken längst upp i högerspalten.
 • Onlineansökan ska kompletteras med följande handlingar som laddas upp på vår webbplats:
  - Slutbetyg från gymnasiet
  - Personligt brev som beskriver dig som person och vilket mål du har med utbildningen
  - CV (Curriculum vitae). 

Eventuella hand­ling­ar som skickas per post ska vara oss till han­da se­nast 22 maj 2017. Skic­ka dina hand­ling­ar till: Xen­ter Bot­kyr­ka, An­tag­nings­en­he­ten, 147 85 Tum­ba. Märk ku­ver­tet med nam­net på den ut­bild­ning du söker, och eventuellt referensnummer. Har du frågor, ring 08-530 623 70 el­ler skic­ka e-post till: antagning@xen­ter.se

Dis­pens: Du som stu­de­rar för behörig­het un­der våren 2017 måste ansöka om att kom­plet­te­ra be­ty­gen. Ansökan om dis­pens gör du själv på din ansökningssida senast 14 maj 2017, och kompletteringarna ska du ladda upp senast den 12 juni 2017.

Om du skic­kar kom­plet­te­ring­ar per post ska de vara oss till­han­da se­nast 15 juni 2017.


Yrkeshögskolebehörighet 

Information om grundläggande behörighet för yrkeshöskola kan du läsa om här.

 

Särskilda förkunskaper för Livesändningsspecialist

Särskilda förkunskaper i form av minst godkända betyg i följande kurser:

 • Engelska A alternativt Engelska 5 i systemet GY11
 • Svenska A, alternativt Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Datorkunskap A eller motsvarande.

 

Urvalsprocess för Livesändningsspecialist

Följande urvalsgrunder används om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser:

 • Ett arbetsprov som prövar praktisk färdighet (max 50 poäng).
 • Skriftligt prov som prövar den sökandes insikt i utbildningens särskilda villkor (max 30 poäng).
 • Muntligt prov som prövar kommunikationsfärdighet och kvalitetsmedvetenhet (max 100 poäng).

Behöriga sökande får anvisningar om att skicka in arbetsprov samt blir kallade till proven. Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal antas och övriga placeras på reservlistan.