Arbetsmiljöer och faciliteter

Här kan du läsa om våra olika deltagarskap (medlemskap):

InnoXenter Fix – vänder sig till företag med mindre än fyra anställda

Som medlem i InnoXenter Fix har du tillgång till en fast skrivbordsyta i de möblerade kontorslandskapen.

Öppettider: 08:00 – 21:30

Följande ingår i deltagarskapet:

 • Fritt Wi-Fi
 • Postbox
 • Låsbar hurts
 • Larmkort
 • Parkeringstillstånd
 • Rabatt vid hyra av lokaler och inköp i restaurangen
 • Kopiering och utskrifter

Se avtalsvillkor för mer information.

Kostnad:

InnoXenter Fix 2 500 kr/mån


InnoXenter Flex – vänder sig till mindre företag med max fyra anställda

Som medlem i InnoXenter Flex kan du vid varje tillfälle slå dig ner på en ledig arbetsplats inom InnoXenter. Du delar arbetsmiljö med andra företagare och har ingen fast arbetsyta. Xenter anger vilka ytor som är avsedda för InnoXenter Flex.

Öppettider: 08:00 – 21:30

 

Följande ingår i medlemskapet:

 • Fritt Wi-Fi
 • Postbox
 • Låsbart skåp
 • Larmkort
 • Parkeringstillstånd
 • Rabatt vid hyra av lokaler och inköp i restaurangen
 • Kopiering och utskrifter

Se avtalsvillkor för mer information.

 

Kostnad:

InnoXenter Flex 1 500 kr/mån


InnoXenter FlexPlus – vänder sig till företag med fler än fyra anställda

Som medlem i InnoXenter FlexPlus kan du vid varje tillfälle slå dig ner på en ledig arbetsplats inom InnoXenter. Du delar arbetsmiljö med andra företagare och har ingen fast arbetsyta. Xenter anger vilka ytor som är avsedda för InnoXenter FlexPlus.

Öppettider: 08:00 – 21:30

Följande faciliteter ingår i deltagarskapet:

 • Fritt Wi-Fi
 • Postbox
 • Låsbart skåp
 • Larmkort
 • Parkeringstillstånd
 • Rabatt vid hyra av lokaler och inköp i restaurangen
 • Kopiering och utskrifter

Se avtalsvillkor för mer information.

Kostnad:

InnoXenter FlexPlus 3 000 kr/mån