Behörighetsgivande förutbildning Ellära och Mekatronik

För dig som saknar kompetens från kurser i Ellära och Mekatronik startar Xenter en behörighetsgivande förutbildning för att erbjuda dig att klara behörighetskravet inom ellära. Utbildningen kommer att ges fredag – lördag med var tredje vecka undervisningsfri för hemstudier.

Om du 25 april uppfyller grundläggande behörighet (gymnasieexamen) och klarar kursens examination blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen. Om du kompletterar grundläggande behörighet efter 25 april och klarar kursens examination blir du behörig till YH-utbildningen men ingår i urval tillsammans med övriga sökande.

Kursen är avgiftsfri och för de som uppfyller grundläggande behörighet även studiemedelsberättigad av CSN.
Du ansöker till kursen genom att skicka e-post till anna.hedren@xenter.se snarast, dock senast 25 april. För att kunna bli antagen måste du även lämnat in en ansökan till YH-utbildningen.
Vi erbjuder totalt 16 platser för denna behörighetsgivande förutbildning.

För frågor kontakta:
Anna Hedrén
anna.hedren@xenter.se
0701 80 56 98