Behörighetsgivande förutbildning Ellära-Mekatronik

För dig som saknar kompetens från kurser i Ellära-Mekatronik startar Xenter en behörighetsgivande förutbildning för att erbjuda dig att klara behörighetskravet inom ellära-mekatronik.

Om du uppfyller grundläggande behörighet (gymnasieexamen) och klarar kursens examination blir du automatiskt erbjuden en plats på utbildningen. Om du kompletterar grundläggande behörighet efter och klarar kursens examination blir du behörig till YH-utbildningen men ingår i urval tillsammans med övriga sökande.

Kursen är avgiftsfri och för de som uppfyller grundläggande behörighet även studiemedelsberättigad av CSN.

Du ansöker till kursen genom att skicka e-post till anna.hedren@xenter.se. För att kunna bli antagen måste du även lämnat in en ansökan till YH-utbildningen.

För frågor kontakta:
Anna Hedrén
anna.hedren@xenter.se
0701 80 56 98