Behörighetsgivande förutbildning i nätverksteknik

För dig som endast saknar kompetens i Nätverksteknik för att bli behörig erbjuder vi en 3 veckors behörighetsgivande förutbildning som delvis bedrivs på distans. Vi håller gemensamma övningar och genomgångar på Xenter fredagar och lördagar veckorna 20 – 22. Vi avslutar sista dagen med en tentamen. Om du klarar förutbildningens examination blir du automatiskt erbjuden en plats på YH-utbildningen. Du ansöker till förutbildningen genom att meddela ditt intresse till micael.lundvall@xenter.se. Vi erbjuder totalt 16 platser på denna förutbildning.

Förutbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad av CSN (om övrig behörighet är uppfylld).
 
Vänligen,
Micael Lundvall
Utbildningsledare
Xenter Yrkeshögskola
 
micael.lundvall@xenter.se
070-187 01 57