Berättarmagi med Tunaskolan

 

Lärcentra har sedan 2010 samarbetat med Tunaskolan och Skrivsprånget.
Samarbetet innefattar berättande och gestaltande i animation och avslutas med en filmvisning och tryckande av sagoböcker.
I projektet skapas sagoberättelser tillsammans med lärare och elever i 3 klasser i åk 3. Skrivsprånget arbetar med workshops där berättande, drama och skrivande fick eleverna att uppleva vad som kan hända när man går in genom magins blåskimrande portal (berättarmagi).
Alla elever får skapa varsin sagofigur som de sedan i grupper väver samman till en saga. Med papper, penna, färg och sax har eleverna gjort figurer som de sedan klippt ut. På Xenter har eleverna sedan blåst liv i sina sagoberättelser genom animation. Figurerna har filmats med stopmotion. Elevgrupperna har lagt till berättarröst, dialog, effektljud och musik för att förstärka handlingen i sina filmer. Alla delar har redigerades samman till en färdig film. Sagornas texter och bilder från filmerna har layoutats till sagoböcker. Alla 15 filmer hade premiär på Tumbascenens biograf med inbjudna föräldrar och syskon. 

Här ser ni ett exempel på film: