Bokningsvillkor för konferensbokningar

Avbokningsregler
I händelse av att hela eller delar av arrangemanget avbokas gäller följande avbokningsregler:

Tid före ankomstAvbokningskostnader
Fler än 30 dagar – Ingen avbokningskostnad
29 till 15 dagar – 25% av lokalhyran för samtliga lokaler bokade.
14 till 7 dagar – 50% av lokalhyran för samtliga lokaler bokade.  
Färre än 7 dagar – 100% av lokalhyran för samtliga lokaler bokade + mat och dryck beställt.


  • Vi använder oss av ångerrätt utan betalningskrav. Ångerrätten gäller upp till sju dagar, efter att ni gjort bokningen hos oss.
  • Vid avbokning kan man även välja alternativet att omboka till annat datum. I och med detta slipper man avbokningskostnad. Däremot tillkommer automatiskt en avbokningskostnad om man bokar av ombokningen.
  • Lokalen gäller för angivet deltagarantal. Skulle antalet deltagare reduceras med mer än 20% förbehåller Xenter Botkyrka sig rätten att anvisa annan lokal.
  • Vid fördröjd ankomst på över 40 min förbehåller sig Xenter rätten att boka om lokalen för annat syfte.
  • Vid fakturering ska betalning erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Är betalningstiden överskriden, förebehåller vi oss rätten att ta ut påminnelseavgifter.Med vänliga hälsningar,
Xenter konferens