Bygga Hus med 3D

För att få en inblick i hur det går till att använda 3D-teknik har eleverna i årskurs 5 på Tunaskolan skapat husmodeller i CAD-programmet Tinkercad tillsammans med Xenters mediepedagoger. Modellen har de sedan fått skriva ut i Xenters 3D-skrivare med hjälp av en student från Xenters YH-utbildning av 3D-tekniker hjälp till med.

Arbetsprocessen var upplagd i olika steg. Eleverna har arbetat från skiss till utskrift i 3D-skrivare av fysiska 3D-objekt. Eleverna fick en mapp med geometriska former i papper samt lera i olika färger. De fick till uppgift att göra skisser och figurer av hus som skulle kunna finnas i ett verkligt samhälle.
På Xenter fick eleverna utifrån sina skisser och lerfigurer jobba fram ritningar i ritprogrammet Tinkercad. En student från YH-utbildningen 3D-tekniker visade hur skrivare för plast och gips fungerar. YH-studenten hjälpte sedan till att skriva ut de färdiga CAD-ritningarna i en skrivare för plast.