Co-creative Learning och andra innovativa pedagogiska verktyg

Xenter önskar alla välkomna till två spännande möten om pedagogiska verktyg, på Södertörns Högskola den 8 december och på Xenter den 11 december.

Co-creative Learning

Lärare och studenter från Windesheim UAS, Nederländerna presenterar sina konkreta erfarenheter av att arbeta med co-creative learning. Xenter bidrar med exempel på användning av flippat lärande och entrepreneuriella perspektiv i undervisningen. Kan Erasmus+projekt vara ett sätt att komma i kontakt med och utveckla arbetssätt som ökar elevers och studenters ansvar för sitt lärande?

Vi redovisar våra erfarenheter och ni kan ställa era frågor.

Varmt välkomna!

Samtalet sker på engelska.

  1. Tid och plats: fredagen den 8 december 2017, kl. 10:00 – 12:00, Södertörns Högskola, rum PA238
  2. Tid och plats: måndagen den 11 december, kl. 11:00 – 13:00, Xenter, Nisellsalen


Anmäl dig gärna till: impropal@xenter.se

IMPROPAL is an acronym for “Improvement Project for Active Learning”. The project is studying practical methods for increasing students’ responsibility for their own learning through the use of innovative Pedagogical approaches. The project addresses the quality of learning in the transition between higher education and work. Read more: www.impropal.eu