Coffice

Coffice  - en plats för småföretag att nätverka och mötas.

Coffice är redan idag ett etablerat koncept runt om i Sverige. Tanken är att erbjuda småföretagare i Botkyrka en mötesplats där de kan träffa andra företag och nätverka samtidigt som de kan hitta framtida potentiella kunder. Efter årsskiftet kommer också arbetsplatser i gemensamma kontor att finnas tillgängliga för dem som behöver ett kontor utanför hemmet. Ett medlemskap i Coffice ger företagare tillgång till både arbetsplatser och mötesrum och finns i nuläget i tre olika varianter, Large, Medium och Small. 

Vill du veta mer? Kontakta oss på konferens@xenter.se alt 08-530 623 70