De kreativa näringarna växer

Den digitala utvecklingen medför att företagen måste arbeta med information, marknadsföring, försäljning och tjänster på webbsidor och sociala medier. Detta kräver allt mer innehåll, som text, bild och film. Alla måste bli mer kommunikativa i sina yrkesroller samtidigt som fler företag söker folk med kompetens inom visuell kommunikation.

BRANSCH SOM VÄXER

De kulturella och kreativa näringarna växer starkt i Sverige. Tillväxten senaste året förklarades framför allt av en ökning av digitala affärsmodeller, samt en ökning inom branscher såsom film, spel och design. Enligt IRM:s prognos 2016 ökar webb-TV med 25%. Tillväxten bekräftas i AF:s rapport som visar att arbetsgivare inom IT- och medieområdet söker personal med multikompetens.

STOCKHOLM CENTRUM

Stockholm Mälardalen är centrum för den audiovisuella industrin i Sverige och har även störst koncentration av högre utbildningar inom området. Vi ger alla elever möjlighet att bygga upp ett personligt kontaktnät och en professionell portfolio vilket ofta är avgörande för en vidare karriär inom branschen.

Symbolbilder – öga och hand