Entrén till ditt nya yrke

Intresserad av yrkesutbildningar? Xenter Botkyrka är en yrkeshögskola med ett flertal YH-utbildningar som alla kan förändra ditt liv. Utbildningslängden varierar och våra YH-utbildningar på Xenter är mellan ett och två år långa. Yrkeshögskoleutbildningarna berättigar till studiemedel från CSN.

YH-utbildning Skylt- och storbildsproducent

Vad innebär en yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning)?

Kärnan i framgången med yrkeshögskolan är att förena teori med praktik. På våra YH-utbildningar består cirka en tredjedel av utbildningstiden av praktik (LIA, lärande i arbete). Det innebär att du får en hel del erfarenhet och direktkontakter med din bransch redan under utbildningstiden. Xenter fungerar alltså inte bara som en YH-utbildare utan också som dörröppnare – entrén till ditt nya yrke.

Att vi håller vad vi lovar granskas noga av Myndigheten för yrkeshögskolan som är en tillsynsmyndighet. Det är också de som beviljar vilka YH-utbildningar som får starta. Utgångspunkten för att få starta yrkeshögskoleutbildningar är att det krävs en efterfrågan av en viss kompetens i arbetslivet. Rapportering av hur många som får arbete efter examen sker också till YH-myndigheten. Det är drygt 80 procent av alla studerande i landet som har arbete sex månader efter studierna. På Xenter har vi nått bättre resultat på flera av våra YH-utbildningar, drygt 90 procent går ut i jobb efter utbildningen.

Xenters yrkeshögskola erbjuder dig många olika yrkesutbildningsval som alla kan förändra ditt liv.

Se våra olika utbildningar nedan.

Yrkeshögskolan

För allmän information om Xenters YH-ubildningar, ring:
070 – 886 16 78

För information om enskild YH-utbildning, se kontaktperson för respektive utbildning.

YH-utbildning LiveTV
Studiebesök under livesändning av landskamp på Råsunda
IKEA storbild skylt
IKEA firar 50 år med en storbildstårta.
Fastighetstekniker
Yrkeshögskola
IT-säkerhetstekniker
Yrkeshögskola
Operatör grafisk produktion
Yrkeshögskola
Redovisningskonsult
Yrkeshögskola
Servicetekniker för storköksmaskiner
Yrkeshögskola
VR-producent Susanna Pousette Blomé
VR-producent
Yrkeshögskola
3D-tekniker – additiv tillverkning – 3D-printing
Yrkeshögskola
Bygglovshandläggare – byggnadsinspektör (distans)
Yrkeshögskola
Byggnadsingenjör – hållbart byggande
Yrkeshögskola
Expo-, skylt- och storbildsproducent
Yrkeshögskola
Fastighetsförvaltare
Yrkeshögskola
Hisstekniker – installation, reparation och service
Yrkeshögskola
Livesädningsspecialist – rinkside kameraoperatör
Livesändnings|specialist
Yrkeshögskola

YH-bloggen

De studerande på YH-utbildningen ”VR-producent” skickade in en julfilm i formatet VR360 och kom på tredje plats i det spanska efterbearbetningsföretaget SGO Mistikas VR-tävling.

3D16 har varit på studiebesök på Swerea i Kista och fick där träffa Annika Strondl och Lena Thorson, några av de få kvinnor som jobbar i 3D-branschen.

Klassen har framfört önskemål om att träffa både manliga och kvinnliga förebilder under utbildningen. Det är lite ont om kvinnor i branschen, men Swerea har ett par stycken.

VR-producentklassen har haft besök av och gjort en workshop med Niceone-medarbetaren Max Lander.

Max Lander arbetar som VR-producent och fotograf åt Niceone (MTG) med hela världen som arbetsplats. Under sin workshop gick Max igenom alla moment och mjukvaror som ingår i en VR-produktion, med sina egna projekt som exempel. Max arbetsprocess i projekten passade bra in i vår utbildning eftersom den betonade projektens innehåll och den kreativa innovationstanken.