Fotografiskt ljud

Fotografiskt ljud är ett samarbetsprojekt mellan foto- och ljudeleverna på Xenter/ Tumba gymnasiums estetiska program åk 1 och åk 2. 
 

Utifrån olika miljöer undersöker elever från foto- och ljudinstitutionen möjligheten att förmedla och beskriva en känsla av miljön med bild och ljud i samma presentation.

Hur ser vi på dessa platser? Vad förmedlar de? Vilka intryck får vi av dem?

Klicka på cirklarna för att höra platsens ljud.

2013

Fotografisktljud 2013


 

2012

Fotografisktljud 2012


2011

Fotografisktljud 2011


2010

Fotografisktljud 2010


2009

Fotografisktljud 2009


2008

Fotografisktljud 2008

Om projektet

Bilden och ljudet har platsen som gemensam beröringspunkt och eleverna har arbetat oberoende av varandra för att ge sammanslagningen bild/foto ett mervärde.