Fredrik Vestergren – Fastighetstekniker och arbetsledare på Newsec

Fredrik Vestergren, fastighetstekniker på Newsec.


Fredrik jobbar idag som fastighetstekniker och arbetsledare på flera kontorsfastigheter i centrala Stockholm. Han är anställd på Newsec, en stor aktör inom fastighetsförvaltning i branschen.

Jag gillar att arbeta med människor, det tekniska arbetet och att varje dag är olik den andra.


Fredrik har under sin tid på Newsec fått prova på olika miljöer inom fastighetsbranschen, både inom köpcentrum, bostadshus och nu inom kontorsfastigheter.

Han började som driftstekniker vilket bara egentligen är ett annat ord för fastighetstekniker, beroende på i vilket företag man arbetar.

Beroende på i vilka fastigheter man arbetar i så kommer man i kontakt med många människor. I bostadshus är det mest kontakt med de boende, i köpcentrum möter man både kunder och hyresgäster och i kontorshusen är det mest de som arbetar i huset man möter. Plus alla leverantörer och de egna kollegorna förstås.

Kontakten med människor är det Fredrik drivs av och han har genom Newsec nu fått chansen att bli arbetsledare för en grupp fastighetstekniker.

Det är en utmaning att kunna få leda andra, att vi tillsammans kan verka för en bra arbetsplats och en fungerande fastighet. Jag går just nu en ledarskapsutbildning via jobbet och den ger mig inte bara arbetsredskap i min nya roll, men också nya möjligheter i framtiden. För det finns en stor efterfrågan på kunnigt folk och det ger möjligheter att verkligen få prova på olika roller och få arbeta med det man tycker om.

Rollen som fastighetstekniker varierar mycket, ena dagen reder man ut exempelvis driftsstopp på förmiddagen och på eftermiddagen sitter man och förhandlar med leverantörer.

Mycket av arbetet görs via dator och olika program, vilket förstås underlättar för de som arbetar inom branschen, men också i framtiden ger mer hållbara fastigheter. 

Men det räcker inte med att sitta på kontoret hela dagarna utan en fastighetstekniker är mycket ute i verksamheten, från att göra olika driftsronder och översyner till att vara runt hos hyresgäster och hjälpa dem i olika driftstekniska arbeten.

Det är ett socialt yrke, man sitter inte bara och pillar med maskiner, så som det kanske var mer förr i tiden. Det är ett serviceyrke helt enkelt. Och för mig som gillar att jobba med olika slags människor, ha ett flexibelt och ansvarsfullt arbete är det här perfekt.

Foto: 
Lars Heydecke