Helge Olsén

Studenten: 2011
Profil: Foto
Yrkestitel: frilansande filmfotograf

Vad var bra med Foto?
Studieupplägget att ha två dagar i veckan koncentrerade på just foto och media var riktigt bra. Det gjorde det lättare att fördjupa sig i ett ämne eller projekt.

Vad gjorde du efter studenten?
Under praktiken sista året fick jag upp ett intresse för film då byrån jag praktiserade på gjorde en hel del webb-TV. Efter studenten startade jag eget för att frilansa och ta på mig egna projekt. Valet att ha ett eget företag var ganska självklart eftersom jag värdesätter friheten det ger. Det har varit en stor utmaning men har också gett mig helt nya kunskaper som jag inte hade fått annars.

Vad gör du nu?
Idag arbetar jag fortfarande med film. Uppdragen varierar stort, allt ifrån konstfilm till reklam. Nu för tiden filmar, klipper samt producerar jag.

Vilka råd vill du ge till en elev på Foto?
Ta vara på de resurser som faktiskt finns, i form av utrustning och den kunskap lärarna sitter på.

Helge Olsén
Helge Olsén