Hur går antagningen till?

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

  • Ett muntligt kommunikationsprov (max 100 poäng).
  • Ett intervjumoment med relevanta frågor för utbildningen (max 50 poäng).

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De med högst poängtal blir antagna och övriga placeras på reservplats. Vid lika poängvärde väger kommunikationsprovet över.