Hur går antagningen till Hisstekniker till?

Om det blir fler behöriga sökande än det finns platser, så gäller följande:

  • Särskilt prov som testar de sökandes reella elkunskaper (max 50 p).
  • Särskilt prov som testar de sökandes kommunikationsförmåga (max 50 p).

Den sammanlagda poängsumman utgör grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal föreslås antagna och övriga placeras på reservplats.