Innovationer och samarbeten

 

”My most important lesson: Don’t think you can do everything yourself!”
Meta Louise Foldager, producent för Lars von Triers filmer

InnoXenter är en mötesarena för företagare, som vill framåt, få inspiration, nätverka och hitta rätt samarbetspartners.

För att lyckas med att bygga ett framgångsrikt företag krävs många företag, små som stora. Alla är viktiga komponenter och består inte sällan av både äldre och nya innovationer.

Dagens bilproducenter exempelvis, kan skatta sig lyckliga över att någon med entreprenöriell anda, under en period för länge, länge sedan uppfann hjulet.

Gammalt och nytt, unga som gamla, allt och alla kan spela en viktig del i vårt århundrades mest framstående uppfinning och affärsidé.
Men det krävs samarbeten, en mångfald av kompetenser och i många fall modern teknik.

Xenter har stora tillgångar i form av teknisk utrustning, som kan spela en viktig roll i arbetet.

Vi uppmanar alla deltagare i våra olika program om att ta hjälp av varandra och jobba framåt, gärna i samarbete med våra studenter och de resurser som inryms i Xenter-huset.

Besök gärna sidan om X-jobb för mer information.