Internationella samarbeten

Xenter Botkyrka bedriver och samverkar kring många olika projekt, både nationellt och internationellt.

 

Impropal är ett Erasmus+projekt där Xenter tillsammans med högskolor från Tyskland, Rumänien och Nederländerna i ett gemensamt projekt ska hitta lärmodeller som stödjer studerande att ta eget ansvar för sitt lärande. Projektet startade höstterminen 2015 och ska pågå i tre år.

Projektet 

Xenter leder och utvecklar delprojekten som handlar om ”flippat lärande" och "entrepreneuriellt lärande" och stöttar de andra högskolorna i detta. Xenter i sin tur leds inom ”co-creative learning” av nederländska Windesheim UAS och inom ”formativ bedömning” av rumänska UTCN. De tyska högskolorna Jade HS och HS Worms, samt yrkeshögskolan BBS Wilhelmshaven leder delprojekten "coaching and counseling" och "project work". Erfarenheterna i projektet kommer att sammanställas i en "tool box" för innovativa pedagogiska arbetssätt.

Bilden ovan: Under våren 2016 hade Xenter besök, dels från Nederländerna och dels Rumänien kring "flippat lärande", då även representanter från Botkyrkas Avux-förvaltning var med för att sprida egna erfarenheter.

Hösten 2016 var Xenters deltagare i Rumänien för att diskutera arbetssätt, följa upp kring ”flippat lärande”, men även för att diskutera "formativ bedömning".

Du kan läsa mer här: Impropal.eu