Internationella samarbeten

Xenter Botkyrka bedriver och samverkar kring många olika projekt, både nationellt och internationellt.

 

Impropal är ett Erasmus+-projekt där Xenter tillsammans med högskolor från Tyskland, Rumänien och Holland i ett gemensamt projekt ska hitta lärmodeller som stöder studenten i att ta eget ansvar för sitt lärande. Projektet startade höstterminen 2016 och ska pågå i tre år. Projektet 

Xenter är ledare för projektet som handlar om ”flippat” lärande och ska stötta de andra högskolorna i detta. Xenter i sin tur studerar ”Co creative learning” hos Holländarna och ”Formativ bedömning” hos rumänerna. Under våren 2016 hade Xenter besök , dels från Holland och dels Rumänien kring flippat lärande , då även representanter från Avux var med för att sprida egna erfarenheter.

I höstas var Xenters deltagare i Transylvanien, Rumänien för att diskutera arbetssätt, följa upp kring ”flippat lärande”, men även för att ta diskutera formativ bedömning.

Du kan läsa mer här: Impropal.eu

Vi har även projektsamarbeten med enheter inom Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen samt andra kommunala verksamheter.