Johan Eriksson - Skylt- och storbildsproducent

 Johan Eriksson i Xenters klassrum för Skylt- och storbildsproduktion.

Varför valde du att gå Skylt- och storbildsutbildningen på Xenter?
Jag höll på med bildekor och andra skyltliknande saker innan, så jag tyckte att utbildningens innehåll passade mig bra. Dels ville jag fördjupa mig inom området men också skaffa mig en utbildning då jag var självlärd tidigare.

Hur är det att studera på Xenter?
Xenter har bra resurser och utbildningsmaterial, man har tillgång till allt och lite till. Lärarna inspirerar till vidare läsning och fördjupning.

Var har du valt att göra dina LIA:or (praktik), och vad fick du göra?
Först var jag på PS Communication, en design- och eventbyrå med drygt 100 anställda. Där jobbade jag mycket med formgivning i InDesign efter kundernas behov och grafiska profil. Det var mycket broschyrer och affischer, men även mässmontrar. Jag illustrerade en del också och var på kundmöten, ibland även med fotografer i samband med produktmärkning av fordon.

På andra LIA:n var jag på IM Communication. De verkar inom ljusupplevelsebranschen, med ljusprojektioner på husfasader och scenljus på konserter. Det är konstnärlig ambition på upplevelserna med deras videoprojektioner. De försöker tänja gränserna för vad man kan göra inom storbildskommunikation. Det handlade mycket om tekniska produkter som lampor och projektioner samt undersökande av förutsättningarna på respektive plats eller i aktuell lokal. Jag gjorde en del jobb i InDesign och Photshop, men också videoinspelningar till ljusupplevelserna, till exempel en loopad skogsslinga som gav intrycket att personerna på scenen var ute och sprang i skogen. Det var ett projekt till Adidas.

Vad är det bästa med att jobba som designer inom området?
Det mest spännande är att man kan förädla stadens formspråk. Att man får vara med i en väldigt kreativ och lekfull miljö. Visserligen får man kanske inte de tyngsta uppdragen som nyexaminerad student, men möjligheterna att få skapa stora och betydelsefulla projekt ökar i takt med kompetens och erfarenhet.

Vad har du mest haft nytta av i arbetslivet från utbildningen?
Jag har haft stor nytta av programhanteringen (Photoshop, Illustrator och InDesign) för att få så fria tyglar som möjligt under praktiken. Ju mer teknisk kompetens desto roligare saker får man göra. Visuell kommunikation är så klart viktig också, den är ju grunden för allt, till exempel typografi.

Vilka är en designers bästa egenskaper?
Att vara på ständig jakt efter nya uttryck, vara nyfiken, men även ha en djup inblick i och koll på material, kostnader och deadline.

Vad har du för framtidsdrömmar och mål?
Jag vill först och främst rikta in mig på formgivning. Jag vill ha mycket kontakt med kunder för att få en bra inblick i deras behov, men också för idéutbytet och glädjen i en bra kundrelation. Jag vill ha ett jobb som lever och som jag gladeligen bär med mig och där jag kan bidra med min person. Det får inte bara bli en syssla.

Har företagen du praktiserat på någon egen tillverkning?
Nej, varken PS eller IM har egen tillverkning. Istället använder de sig av sina nätverk.

På vilket sätt skiljer sig den här utbildningen från andra designutbildningar?
Utbildningen har en bredare estetisk helhetsbild, från visitkort till skyltar och den urbana miljön. Här har vi full koll på allt från material, till tillverkningsprocesser och visuellt slutresultat.

Har du fått några jobberbjudanden?
Ja, jag frilansjobbar så mycket jag hinner parallellt med studierna och så har jag ett stående anställningserbjudande med stark koppling till utbildningens innehåll, mer säger jag inte.

Läs mer om YH-utbildningen Skylt- och storbildsproducent