Kursbeskrivningar Bild & Form – Animation

Här kan du läsa om de olika kurserna. För utskrift ladda ner kursbeskrivningar i pdf-format från högerspalten.

Bild och Form, 100 p

Bild och form är en grundläggande kurs. För att knyta an till inriktningen animation, har vi valt att jobba med tecknade serier från idé till färdig berättelse. Du får grundläggande kunskaper i teckning, färglära, komposition och perspektiv. Du lär dig dessutom karaktärsdesign, dramaturgi och olika knep för att berätta med bild.

Bild, 100 p

Bildkursen innehåller mycket av det du behöver kunna för att skapa tvådimensionella bilder; färglära, komposition, bildanalys, och förstås en del olika tekniker. Tanken är att du ska utveckla ditt konstnärliga uttryck och vi har valt att lägga fokus på måleri och grafik.

Form, 100 p

I formkursen får du möjlighet att arbeta praktiskt med olika tredimensionella bearbetningsmetoder, uttryckssätt och material. Gips, lera, papier-maché, sten, trä, modellera, betong, metall och vax. Arbetet sker problemorienterat utifrån samtida formgivning eller olika konstnärliga traditioner.

Bildteori, 100 p

Bildteori är en till största del teoretisk kurs där bilder diskuteras, tolkas och analyseras utifrån olika perspektiv; medialt, kulturellt, visuellt, konstnärligt, historiskt och bildspråkligt.

Estetisk kommunikation, 100 p

Kursen estetisk kommunikation handlar om hur vi kommunicerar med varandra, om kulturuttryck och om hur man kan interagera med andra människor genom estetiska uttrycksmedel. Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med olika metoder för att kommunicera konstnärligt.

Konstarterna och samhället, 50 p

Konstarterna och samhället är en kurs du läser redan år 1 för att förstå konstens roll i samhället. Du lär dig hur de olika konstarterna hänger ihop och funderar kring saker som estetik, etik och hur konstbegreppet har förändrats genom tiderna. Du får chansen att själv filosofera kring vad konst är, för dig.

Bild och Form – specialisering, 100 p 

I kursen Bild och Form specialisering arbetar du med ett eget konstnärligt gestaltande, utifrån en av dig vald samtidskonstnär och ett givet tema. Med ditt konstverk deltar du sedan i en samlingsutställning (för tillfället i samarbete med Mångkulturellt centrum i Fittja).

Animation 1, 100 p

Både animation 1 och 2 knyter an till bildkurserna, och utvecklar bildskapandet inom animationen. Under lektionerna arbetar vi med animationen som hantverk och du får bilden att röra sig genom att först teckna med papper och penna vid ljusbordet och sedan fotografera in det i datorn. Vi tittar också mycket på filmer från animationens historia och lär oss animationens grundprinciper.

Animation 2, 100 p 

Animation 2 är kursen där du fortsätter att utveckla dig inom den klassiska 2D animationen genom att teckna och färglägga digitalt. Du kommer att jobba från idé till färdig animerad kortfilm. För detta krävs att du samverkar och planerar din produktion med andra, likt arbetet på en animationsstudio. Genom att analysera andras och egna filmer får du kunskaper om filmens berättarkomponenter och dramaturgi.

Animation 3 – specialisering, 100 p

I kursen Animation 3 får du möjlighet att utveckla det egna bildspråket och fördjupa dig inom vald animationsteknik som till exempel cut-out,  leranimation, pixelation, effektanimation eller cellanimation. Under kursen arbetar du med hela produktionsprocessen; idé, synopsis, manus, storyboard, genomförande, efterbearbetning och publicering.

Digitalt skapande 1, 100 p

Under denna kurs får du möjlighet att sammanföra olika uttryck genom användning av såväl analoga som digitala verktyg. Du kan experimentera med olika tekniker och material och bara din fantasi sätter gränserna för vad som kan åstadkommas inom ramen för digitalt skapande.

Gymnasiearbete, 100 p

Gymnasiearbetet ska visa det du har lärt dig under utbildningen och att du är väl förberedd för högskola. Du ska själv styra över planering, genomförande och utvärdering, i samråd med din handledare. Arbetet får handla om allt som ingår i det konstnärliga, humanistiska eller samhällsvetenskapliga området, och kommer att redovisas på liknande sätt som på högskola och universitet.

Konstutställningsprojekt med Mångkulturellt Centrum
Samverkan mellan elev och lärare
Animation på skärm
Filer
Bild/Animation Kursbeskrivning