Kursbeskrivningar Film/TV

Här kan du läsa mer fördjupad information om de olika kurserna:

År 1

Konstarterna och samhället

Konstarterna och samhället är en kurs du läser för att förstå konstens roll i samhället. Du lär dig hur de olika konstarterna hänger ihop och funderar kring saker som estetik, etik och hur konstbegreppet har förändrats genom tiderna. Du får chansen att själv filosofera kring vad konst är, för dig.

Medieproduktion 1

Under hösten åk 1 får du pröva på att arbeta med olika uttryck i inriktningarna Foto, FilmTV samt Radio och Ljuddesign. Under filmdelen kommer du att lära dig grunderna till filmiskt berättande både praktiskt och teoretiskt. Moment som vi kommer att gå igenom är b.la kamera genomgång, bildutsnitt, dramaturgi och grunderna i klipprogrammet Premiere Pro CC. Arbetet görs i mindre grupper där du lär dig samarbeta med andra och tillsammans lär dig utveckla och göra en kortfilm från idé till färdig film.

Film/Tv-produktion 1

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper inom filmiskt berättande. Under en längre tid arbetar vi i en större produktion i mindre grupper, där tidigare och nya kunskaper fördjupas inom de olika beståndsdelarna. Arbetsmoment som ingår är t.ex. förproduktion, inspelning och postproduktion. Vi lär oss att arbeta i de olika yrkesroller inom film och TV. Nu fördjupar du även dina kunskaper om klippning och lär dig grundläggande tankar om filmklippningens betydelse både teoretiskt och praktiskt. 

Medier, samhälle och kommunikation 1

Kursen ger bild av mediernas och  kommunikationens utveckling. Eleverna får en inblick i vem som äger medierna och hur medierna påverkar utvecklingen av demokrati och samtidskultur.

År 2

Film/TV-produktion 2

Är en praktisk och processinriktad kurs, där du fördjupar ditt personliga berättande inom filmisk gestaltning och dokumentärfilm. Vi kommer att undersöka och reflektera med andra, tänka och pröva om vissa delmoment. I mindre grupper och med flera praktiska övningar så kommer du att lära dig om research och intervjuteknik. I kursen kommer vi att använda olika kameror och att konkretisera sitt egna material, innan vi går in i en längre produktion. I kursen utvecklar du visuellt berättande med rörliga bilder och du får lära dig att uttrycka idéer och tankar genom att använda synopsis, moodboard och storyboard. Du kommer att lära dig att pitcha idéer för yrkesverksamma personer, ta emot feedback för att sedan skapa en kort dokumentärfilm. Den klara dokumentärfilmen kommer att resultera i en offentlig visning där ni kommer att möta en publik. 

Digitalt skapande

I kursen så arbetar vi både praktiskt och teoretiskt, i mindre grupper och individuellt arbete. Med olika programvaror som exempelvis After Effects CC, Photoshop CC och Davinci Resolve kommer du att lära dig att skapa estetiska uttrycksformer för olika situationer. Vi lär oss att arbeta mot kundbeställningar och hur en kan använda sig av olika typer av motion graphics för olika digitala plattformar. Kursen kommer ge dig kunskap om bland annat färglära, animatics, olika plugins och bildkomposition.

Film och TV-kunskap

En teoretisk kurs där du kommer lära dig att tolka och analysera film och TV. Vi arbetar utifrån olika perspektiv; estetiskt, kulturellt, visuellt, genremässigt, konstnärligt och filmhistoriskt. Under kursen arbetar vi med att utveckla och bearbeta din analytiska förmåga inom rörlig bild, både skriftligt och muntligt. Du kommer även att skapa en personlig filmessä där du fördjupar dig i ett ämne inom film.

Estetisk kommunikation

Kursen handlar om att hitta nya uttrycksmedel i hur vi kommunicerar med varandra. Vi utforskar olika konstnärliga uttryck till exempel koreografi, musikens betydelse inom film och regimetoder. Ni kommer att arbeta praktiskt och teoretiskt med olika metoder för att lära er att kommunicera konstnärligt. Vi arbetar i mindre grupper och testar nya och olika yrkesroller där fokus ligger på ledarskap och kommunikation.


År 3

TV-produktion

I kursen arbetar hela klassen som en TV-redaktion där vi utformar, planerar och producerar innehållet till ett studioprogram. I TV-studion sköter eleverna alla yrkesfunktioner både i kontrollrummet och på studiogolvet. Vi jobbar även med scenografi, ljussättning och rörlig grafik till våra produktioner. Studioproduktionen jobbas fram, repeteras och går slutligen ut i en direktsändning. Under kursen lär du dig branschanalys och att arbeta mot en målgrupp inom TV.

Filmproduktion

Under kursen jobbar vi med produktioner där vi fördjupar oss i både produktionsplanering, teknikkunnande och din egna filmiskablick. Kursen börjar med korta övningar i filmfoto, manus, regi, ljussättning och ljudinspelning i grupp och enskilt. Vi kommer att repetera/fördjupa/applicera kunskaperna i bildkomposition med förgrund och bakgrund, brännvidd och skärpedjup. Vi utgår från egenskrivna manus och arbetar utifrån olika regimetoder tillsammans med skådespelare.

Mediaproduktion 2

I kursen får du kunskap om livestreaming till webben och en inblick i tekniken vid filmning i VR 360. Under kursen får du genom praktiska övningar, teori och analyser en grundläggande kompetens i livesändning och att arbeta mot en beställare.

Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet ska visa det du har lärt dig under utbildningen och att du är väl förberedd för högskola. Du ska själv styra över planering, genomförande och utvärdering, i samråd med dina lärare.

Klassrum för redigering
Tv-inspelning i A-studion
Film/TV-studions ljudkontrollrum.
Kursbeskrivningar i PDF-format