Kursbeskrivningar Film/TV

Medieproduktion 1, 100 p

Under hösten får du på estetiska programmet media prova på att arbeta med olika filmuttryck under tre veckor. Du får dessutom en grundläggande kurs i att använda med en HD-kamera, redigera film i en digital miljö, berätta med bildstorlekar, kamerarörelser, kameravinklar och berättarkomponenter. Ni arbetar i små team i moderna lokaler.

  • Berättarkomponenter i film 
  • Filmens språk
  • Använda en HD-kamera
  • Prova på att skapa en stumfilm och redigera filmen i ett enkelt filmredigeringsprogram

Konstarterna och samhället, 50 p

Konstarterna och samhället är en kurs du läser redan år 1 för att förstå konstens roll i samhället. Du lär dig hur de olika konstarterna hänger ihop och funderar kring saker som estetik, etik och hur konstbegreppet har förändrats genom tiderna. Du får chansen att själv filosofera kring vad konst är, för dig.

Film/TV-produktion 1, 100 p

Film/TV på estetiska programmet fokuseras på att berätta med rörliga bilder i olika film/TV-produktioner. Du får grundläggande kunskaper i bildmanus, dramaturgi och bildkomposition. Du lär dig grundläggande tankar om filmklippningens betydelse. Under kursen får du en introduktion i att använda det digitala filmredigeringsverktyget Avid Media Composer. I kursen ingår arbetsmoment där du skapar filmsekvenser, reportage och klipper filmer. Genom att arbeta i filmteam får du öva på att ta ansvar för de delar som berör din yrkesroll antingen som regissör, fotograf eller redigerare Vidare innefattar momentet ett samarbete med Ljud, där film- och ljud eleverna arbetar tillsammans i ett gemensamt projekt. Du kommer att producera en kortfilm vars mål är att skickas ut till filmfestivaler i världen. Under kursen lär du dig hur hen ur ett akademiskt perspektiv använder och analyserar filmberättande. Momentet inkluderar även studiebesök av verksamma filmarbetare. 

Film- och TV-kunskap, 100 p

Film- och TV-kunskap är en till största del teoretisk kurs där film och tv-bilder diskuteras, tolkas och analyseras utifrån olika perspektiv; estetiskt, kulturellt, visuellt, genremässigt, konstnärligt, filmhistoriskt och bildspråk. 

Film/TV-produktion 2, 100 p

Vi jobbar med produktion av dokumentärfilmer och reklamfilmer i mindre grupper. Du lär dig mer om att hantera HD-kameror, grundljussättning och även intervjuteknik och ljudupptagning. Du lär dig researcha ditt projekt, skriva synopsis och hur du utformar och använder det för att sälja in och pitcha din filmidé.

Under kursen tittar vi på och analyserar dokumentärfilmer och går igenom olika dramaturgiska modeller. Du lär dig mer om arbete med ett större projekt i redigeringsprogrammet Avid, och mer om hantering och strukturering av ditt projekt. Vi tittar även på grundläggande produktionsplanering med både tids- och kostnadsramar. 

Filmproduktion, 100 p

Under kursen jobbar vi med fiktiva produktioner där vi fördjupar oss i både produktionsplanering och teknikkunnande. Vi utvecklar vårt kameraarbete, ljussättning och jobbar med olika inspelningstekniker och effekter som chroma-key. I Avid-redigeringen lär du dig mer om effekter och färgkorrigering. 

Vi utvecklar manusskrivande och storyboardsproduktion och jobbar mycket med idé och form för att stimulera dig att hitta ett personligt formspråk. 

TV-produktion, 100 p

I denna kurs går vi in i vår stora studio och gör TV-program med hela klassen som en stor arbetsgrupp.

Under våra två produktioner lär vi oss jobba som en TV-redaktion där vi utformar, planerar och producerar innehållet till varje program. Vi jobbar med research, produktionsplanering och fördjupar oss i inslagsproduktion, kameraarbete samt effekter och färgkorrigering i redigeringsprogrammet Avid.

I studion sköter eleverna alla funktioner både i kontrollrummet och på studiogolvet och utgår från ett egetproducerat körschema. Vi jobbar även med scenografi, ljussättning och rörlig grafik till våra produktioner.

De båda studioproduktionerna jobbas fram, repeteras och går slutligen ut i en direktsändning. 

Digitalt skapande 1, 100 p

I kursen Digitalt Skapande 1 behandlar vi hur den informationstekniska utvecklingen ständigt skapar nya möjligheter till konstnärliga och kommunikativa uttryck.

Vi arbetar både praktiskt och teoretiskt med olika programvaror som används för skapande av estetiska uttrycksformer i olika situationer.

Under kursen skapar vi digitala produktioner och lär oss olika sätt att presentera och sprida dem på internet och olika lagringsmedier. 

Estetisk kommunikation, 100 p

Handlar om hur vi kommunicerar med varandra, om kulturuttryck och om hur man kan interagera med andra människor genom estetiska uttrycksmedel. Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med olika metoder för att kommunicera konstnärligt.

Film/TV-studion
TV-inspelning i Xenters stora A-studio.
Ljudkontrollrummet till Studio A.
Film/TV-studions kontrollrum
Film/TV-studions kontrollrum.