Kursbeskrivningar Radio och Ljuddesign

Här hittar du kursbeskrivningar för ljudutbildningen på Xenter.

År 1

Konstarterna och samhället

Det är en kurs du läser för att förstå konstens roll i samhället. Du lär dig hur de olika konstarterna hänger ihop och funderar kring saker som estetik, etik och hur konstbegreppet har förändrats genom tiderna. Du får chansen att själv filosofera kring vad konst är, för dig.

Medieproduktion 1

Under hösten åk 1 får du pröva på att arbeta med olika uttryck i inriktningarna Foto, Film/TV samt Radio- och Ljuddesign. Under ljuddelen kommer du att lära dig grunderna till ljud berättande både praktiskt och teoretiskt. Moment som vi kommer att gå igenom är b.la genomgång av bandspelare, mickar och radiostudion och grunderna i redigeringsprogrammet Pro Tools. Arbetet görs både enskilt som i mindre grupper där du lär dig samarbeta med andra och tillsammans lär dig utveckla och göra ett radioprogram från idé till live radiosändning.

Ljudproduktion 1

Här lägger vi den ljudtekniska grunden. Vid kurs slut ska du kunna jobba i Pro Tools, ha kunskap om vilka mickar man kan använda vid olika situationer, ha grunderna i filmljud, lärt dig ta ljud med boom, med mygga, synka ljud och bild och ljudlägga film.

I kursen arbetar vi även med radio och tittar specifikt på det dokumentära berättandet.

Medier, samhälle och kommunikation 1

Kursen handlar om mediernas och kommunikationens tillkomst och utveckling. Du får en inblick i vem som äger medierna och hur medierna påverkar utvecklingen av demokrati och samtidskultur. Grundläggande kommunikationsteori och kunskap om lagar och etiska regler inom kommunikationsområdet.

År 2

Ljudproduktion 2

Kursen baseras på att göra dig mer van vid modern inspelningsteknik och att ge dig ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Du får starta ett eget fiktivt skivbolag och undersöker de olika aspekterna som det innebär med att starta, spela in egna artister och driva ett skivbolag. Du får dessutom lära dig att spela in olika instrument och göra egna liveinspelningar. Vidare ingår det hur man löder kablar, kunskap hur equalizer, kompressorer och limiters med flera ljudbearbetnings möjligheter fungerar 
, förstå och praktisera olika mikrofontekniker för att spela in olika situationer
, mer djupgående förståelse för musikproducerande och mixning av ljud 

, PA/ livemixning kunskap

Radioproduktion

I den här kursen lär du dig att producera radio som t.ex. spela in magasinprogram live i vår studio, spela in reportage, skriva krönika, jinglar och allt som hör en radiosändning till. Du får även öva på research, källkritik, intervjuteknik och arbeta journalistiskt.

Vi har en egen webbradio på skolan som eleverna sänder från varje vecka i form av redaktioner. Och varje fredag sänds elevernas program i Radio Botkyrka.

Du lär dig även att göra din egen podcast.

Eftersom vi har goda kontakter med Sveriges radio och med flera privata radiokanaler gör vi mycket studiebesök.

Digitalt skapande 1

Du får i den här kursen lära dig hur man mixar musik som discjockeys. Vi går igenom taktmixning, bpm, scratchning, reglera volym, EQ, panorering och göra loopar. Momentet avslutas med ett lunch rave på skolan där du får visa dina DJ-kunskaper inför publik. Här tar vi in professionella DJs som lärare.

I kursen arbeta även i ljudinstitutionens 5.1 (surroundljud) studio med olika projekt. Här arbetar vi även med att jobba mot en beställare/kund.

Estetisk kommunikation 

Vi utforskar olika konstnärliga uttryck, du uppmuntras att söka nya vägar för skapande och kommunikation, experimentera och pröva nya uttrycksformer.

Du kanske vill göra en radioteater med bilder, audio Walks med bara sång eller skapa ljudkonst. Står vikt läggs vid ditt eget skapande.


År 3

Medieproduktion 2

I kursen får du kunskap om livestreaming till webben och en inblick i tekniken vid filmning i VR 360. Under kursen får du genom praktiska övningar, teori och analyser en grundläggande kompetens i livesändning och att arbeta mot en beställare.

Film och interaktiva medier

Här fördjupas kunskaperna i filmljud och att jobba med surround ljud (5.1). Det handlar om avancerad ljudredigering, bearbetning och mastring. Mycket fokus läggs på gestaltning: Hur kan den här historien bäst berättas?

Hur jobbar man ljudmässigt med data-och TV-spels ljud och konstnärligt med 5.1-ljud? Mycket fokus läggs även på att skapa egna ljud till film, det görs i vår trampstudio (foley).

Digitalt skapande 2

I den här kursen lär du dig musikredigeringsprogrammet Logic för att skapa egen musik. Du får även jobba med ljud i offentliga miljöer. Senaste åren har vi samarbetat med Polismuseet där eleverna ljudlagt olika utställningar.

Fokus ligger även på att förbereda dig inför framtiden. Det betyder att du skapar en portfolio med arbetsprover, skriver riktade CV och personliga brev och att vi besöker olika konstnärliga högskolor som till exempel Stockholms dramatiska högskola. 

Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet ska visa det du har lärt dig under utbildningen och att du är väl förberedd för högskola. Du ska själv styra över planering, genomförande och utvärdering, i samråd med dina lärare.

 

Kursbeskrivning Radio- och Ljuddesign
Inspelning av trummor
Inspelning av trummor.
Trampstudion
Trampstudion
Ljudrummet i filmstudion
Alex, Rebecka och Jerry i radiostudion
Ljudredigering i Pro Tools
Ljudredigeringsrum
Musikproduktion
Ljudredigering i programmet Pro Tools som Xenter certifierar i.