Kursbeskrivningar Radio och Ljuddesign

Här hittar du kursbeskrivningar för ljudutbildningen på Xenter.

Medieproduktion 1, 100 p


Under hösten i årskurs ett får eleverna under tre veckor prova på att arbeta med olika audiouttryck. Eleverna får dessutom en grundläggande kompetens både i digitalljudredigering, mikrofonkunskap, gestaltningskunskap och inspelningsteknik. Eleverna arbetar på egen dator i moderna lokaler. 
Några av de moment som eleven gör under grundkursen är: 


 • Ljudläggning av animerad film
 • Lära sig att arbeta som Dj med Dj mixerbord
 • Göra egna radiosändningar i ljudinstitutionens nya hel digitala radiostudio
 • Gestaltade ljudberättelse 
 • Egna ringsignaler till mobilen
 • Prova på att producera, analysera och mixa musik i Pro Tools

Ljud 1, 100 p

Kursen, i årskurs ett på vårterminen, fokuserar på arbetet med ljud i filmproduktion. Under kursen får eleven en djupare förståelse för arbete i det digitala ljudredigeringsverktyget Pro Tools. Kursen innefattar praktiska längre arbetsmoment där eleven får ljudlägga filmer och filmsekvenser, där eleven lär sig att arbeta efter yrkeslivets krav på kompetens.
Vidare innefattar momentet ett samarbete med film/TV, där ljud- och film/TV-eleverna arbetar tillsammans i ett gemensamt projekt. Projekten har varierat från år till år för att hela tiden ge en aktuell profil. I år är det att producera en kortfilm vars mål är att skickas ut till filmfestivaler i världen. 

Under Kursen lär sig eleven också hur man ur ett akademiskt perspektiv använder och analyserar filmljudläggning. Momentet inkluderar även gästföreläsningar av verksamma filmarbetare.

Se projektet "Fotografisktljud" >>
Fotografiskt ljud är ett samarbete mellan Foto- och Ljudinstitutionen på Xenter. Elevernas uppgift var att med ljud och bild tillföra ett nytt konstnärligt uttryck. 

Ljud 2, 100 p

Kursen, som läses i årskurs två på hösten, baseras på att göra eleven mer van vid modern inspelningsteknik och att ge eleverna ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Eleverna startar ett eget fiktivt skivbolag och undersöker de olika aspekterna som det innebär med att starta, spela in egna artister och driva ett skivbolag. Under kursmomentet får eleven även ytterligare möjlighet att fördjupa sina kunskaper i ljudbearbetningsprogrammet Pro Tools. Detta görs genom möjlighet till examinering i två internationellt gångbara betyg i Pro Tools.

Estetiska programmet profil ljud på  Xenter är en av åtta exklusivt utvalda utbildningar av Avid att vara sponsored school i Sverige. 

Pro Tools är den ledande digitala ljudredigering som är industristandard i stor del av världens inspelnings- och ljudläggningsstudior. 
Under hela kursen finns möjlighet att sända och producera skolradio och webbradio i ljudinstitutionens egen radiostudio. Eleven får dessutom lära sig att spela in olika instrument och göra egna liveinspelningar. Vidare ingår bland annat i kursmomentet: 


 • Lära sig hur man löder kablar 
 • Kunskap hur equalizer, kompressorer och limiters med flera ljudbearbetnings möjligheter fungerar 

 • Förstå och praktisera olika mikrofontekniker för att spela in olika situationer

 • Mer djupgående förståelse för musikproducerande och mixning av ljud 


 • Förståelse och möjlighet att använda Dj mixerbord
 • PA/ livemixning kunskap
 • Producera ljud för offentliga miljöer 
 • Arbeta i ljudinstitutionens 5.1 (surroundljud) studio  

Radioproduktion, 100 p

I årskurs två, på våren, producerar eleverna samhällsmagasin, reportage, radiodagböcker, gör studiointervjuer, musikprogram, jinglar, reklaminslag, och allt som hör en radiosändning till. De får även öva på intervjuteknik och arbeta journalistiskt.

Vi har en egen webbradio på skolan som eleverna sänder från varje vecka i form av redaktioner. Programmen spelas även upp i skolans entréhall under skoltid.


Eftersom vi har goda kontakter med Sveriges radio och med flera privata radiokanaler gör vi mycket studiebesök i branschen. Vi vill att eleverna tidigt ska komma ut i verkligheten och lära sig hur man gör och tänker när man producerar radioprogram. Det är inte ovanligt att elevernas program sänds i andra sammanhang än i skolan. Vi vet att man lär sig mycket av att jobba med verkliga ”skarpa” projekt. 

Under åren har vi samarbetat med flera externa företag, som t.ex. Polismuseet. Eleverna producerade vid två tillfällen krönikor och reportage till deras utställningar.

Vi har även samarbetade med Sveriges Radios program Föräldrarna och dokumentärredaktionen P1. 
Elever spelade in personliga radiodagböcker som handlade om tonårsliv – betraktelser inifrån, som sedan sändes i P1. 


Radioreklamsmomentet bygger på att eleverna får uppdrag från kunder. Momentet avslutas med att vi besöker professionella radioreklamproducenter som lyssnar och analyserar elevernas produktioner utifrån ett professionellt perspektiv.  

Digitaltskapande 2, 100 p

I årskurs tre läser eleverna digitalt skapande 2, då kommer eleverna att arbeta med dataspelsljudläggning. Detta kommer att göras i Pro Tools miljö och möjlighet till examinering kommer att finnas. Vidare kommer eleven att få arbeta och tillgodogöra sig kunskaper om hur man arbetar med surroundljudläggning. Detta görs i ljudinstitutionens egen 5.1-studio. Vidare kommer eleverna att arbeta med att ljudlägga Appar, fördjupa sig i radioprogramsproduktion, livemixningsteknik och Dj-arbete. Eleverna kommer vidare att arbeta med akademiska analyser av ljudmediet för att ytterligare förbättra möjligheterna att fortsätta sin utbildning i den akademiska världen.  

Film och interaktivljudproduktion, 100 p

I kursen film och interaktiv ljudproduktion fördjupas elevernas kunskaper i filmljud, radioteater och ljudböcker. Det handlar om avancerad ljudredigering, bearbetning och mastring. Mycket fokus läggs på gestaltning: Hur kan den här historien bäst berättas?

Eleverna får fördjupade kunskaper om hur man jobbar ljudmässigt med data- och TV-spelsljud och konstnärligt med 5.1-ljud. De kommer även ges möjlighet att producera egen filmmusik. Även här samarbetar vi med film/TV-eleverna.

I arbetet med radioteater finns alla möjligheter att arbeta med ljud på olika sätt för att gestalta berättelser och skapa ljudbilder. Produktionen och rollerna görs till största del av eleverna själva. 

Eleverna får även lära sig producera ljudböcker. Vi har tidigare samarbetade med Botkyrka Bibliotek; eleverna producerade och gestaltade ljudsagor på främmande språk och på svenska. Sagorna kan man lyssna på  på Botkyrka Biblioteks webbplats. Hösten 2008 ljudlade eleverna Joanna Rubin Drangers bildnovell "Dagbok av John Rupert triangel". Novellen finns att se på Myrios Novellförlag.

I årskurs tre arbetar vi med fokus på att förbereda eleven inför framtiden. Det betyder att vi ger dem möjligheter att producera arbetsprover till högskolan, vi besöker även olika konstnärliga högskolor som till exempel Stockholms dramatiska högskola. 

För att vidga elevernas referenser, perspektiv och kontaktnät besöker vi även flera medieföretag inom radio, TV, film och teater. Under åren har vi samarbetat med Mix Megapol, Teater Giljotin, Sveriges Radio dokumentärredaktionen P1, Tekniska museet, SR Metropol, Visuellt ljud, Bandit radio, Fanzingo produktionsbolag, Kulturhuset LAVA, Medusa produktions, SR Radioteatern, Stockholms stadsteater och många flera. 

Konstarterna och samhället, 50 p

Konstarterna och samhället är en kurs du läser redan år 1 för att förstå konstens roll i samhället. Du lär dig hur de olika konstarterna hänger ihop och funderar kring saker som estetik, etik och hur konstbegreppet har förändrats genom tiderna. Du får chansen att själv filosofera kring vad konst är, för dig.

Inspelning av trummor
Inspelning av trummor.
Trampstudion
Trampstudion
Ljudrummet i filmstudion
Alex, Rebecka och Jerry i radiostudion
Ljudredigering i Pro Tools
Ljudredigeringsrum
Musikproduktion
Ljudredigering i programmet Pro Tools som Xenter certifierar i.