Kurser i Pro Tools

Avid Pro Tools är det ledande programmet för musik- och ljudinspelning i världen. Det används bland annat inom radio, film och TV-produktion. På Xenter får eleverna möjlighet att ta ett pro tools-certifikat som har internationell giltighet. Detta öppnar dörrar för eleverna till de mest professionella produktionsbolagen i branschen. Att Xenter dessutom är utsedd till sponsor school ger eleverna tillgång till Avids internationella nätverk av högskolor och universitet vilket underlättar för elever som vill fortsätta sin utbildning utomlands.

Pro Tools 101
101-kursen går igenom de grundläggande momenten och de olika arbetsfönstren som man använder när man arbetar i Pro Tools digitala miljö. Efter kursen kan man bland annat tanka in, redigera digitalt ljud och bearbeta digitala ljudflöden. Arbeta med MIDI, digitala syntar, rytmmaskiner. Vidare lär man sig arbeta med digitala ljudbearbetningsenheter som kompressorer, Maximizers, ekon, delays, gates med mera. Kursen tar även upp slutmixning av den inspelade ljuden och hur man bränner materialet bäst i en digital miljö.

Pro Tools 110

110-kursen är en påbyggnads kurs av 101 kursen, och går djupare in i Pro Tools ljudberabetningsarkitektur. Kursen tar upp mer utförligt om olika arbetsflöden när man arbetar med ljudinspelning.

Pro Tools 130
130-kursen handlar om hur man arbetar när man ljudlägger digitala spel. Kursen är en samman blandning av olika kunskapsnivåer som Pro Tools lär ut, för att bäst kunna lära ut ett så effektivt sätt att arbeta med det speciella arbetsflöde som digitalt spelljud kräver.

Kur­serna är de­lat på en te­o­re­tisk del och en prak­tisk del. Målet är att del­ta­ga­ren ska kun­na kom­ma igång och ar­be­ta med sina egna pro­jekt.

Certifiering
Alla tre kurserna certifieras över internet från England och gäller som certifieringsbevis över hela världen.

För att få gå 110 och 130 kurserna ska man ha godkänd certifiering i 101 kursen.

Kurslitteraturen är på engelska.

Pro Tools Kurser som Xenter examinerar.
De första Pro Tools examinerade i Sverige.