Kurser och seminarier

Vi skräddarsyr kurser, seminarier och workshops med inriktning mot mediepedagogik och sociala medier samt kurser med tyngdpunkten på produktion. Kurserna kan vara allt från en halvdag till tre heldagar och kan genomföras dag- eller kvällstid.

Några exempel på kursinnehåll är:

  • Me­die- och in­for­ma­tions­kun­nig­het.
  • Filmanalys
  • Animation
  • Digital storytelling
  • Filmproduktion
  • Redigering av bild och ljud
  • Ljud- och radioproduktion 
  • Flippat lärande
Lärarkurser

10.1MB (PDF)

För in­for­ma­tion om da­tum, 
ti­der och pri­ser kon­tak­ta: 
Ann Fa­ge­rell, 08–53063045
ann.fagerell@xenter.se