Kurser och seminarier

Vi skräddarsyr kurser, seminarier och workshops med inriktning mot programmering, mediepedagogik och sociala medier med tyngdpunkten på produktion. Kurserna kan vara allt från en halvdag till tre heldagar och kan genomföras dag- eller kvällstid.

Några exempel på kursinnehåll är:

  • Programmering
  • Me­die- och in­for­ma­tions­kun­nig­het.
  • Filmanalys
  • Animation
  • Digital storytelling
  • Filmproduktion
  • Redigering av bild och ljud
  • Ljud- och radioproduktion 
  • Flippat lärande

För in­for­ma­tion om da­tum, 
ti­der och pri­ser kon­tak­ta: 
Ann Fa­ge­rell, 076–115 01 03
ann.fagerell@xenter.se