Kursöversikt 3D-tekniker

(5p = 1 vec­ka)

 • 3D-skanning     15p
 • CAD och 3D-modellering     60p
 • Examensarbete     20p
 • Kommunikation     20p
 • Printertekniker och program för 3D-utskrifter l     30p
 • Printertekniker och program för 3D-utskrifter ll     25p
 • Projektarbete    20p
 • LIA, Programhantering och 3D-utskrifter I     55p
 • LIA, Programhantering och 3D-utskrifter II     80p
 • Visualisering och 3D-design     50p
 • Yrkesengelska     25p