Kursöversikt 3D-tekniker

(5p = 1 vec­ka)

 • 3D-scanning, 30 p
 • CAD, 30 p
 • 3D-modellering, 30 p
 • Examensarbete, 20 p
 • Kommunikation, 20 p
 • Printertekniker och program för 3D-utskrifter 1, 30 p
 • Printertekniker och program för 3D-utskrifer 2, 25 p
 • Projektarbete, 20 p
 • LIA1, 55 p
 • LIA2, 80 p
 • Visualisering och 3D-design, 35 p
 • Yrkesengelska, 25 p