Kursöversikt Elfordonsspecialist

(5p = 1 vec­ka)

Kundrelationer, 5 p
I denna kurs får du kunskaper och förmågor för att kunna hantera kunder och kollegor på ett professionellt sätt.

Språk, 20 p
I denna kurs får du lära dig engelska inom de teknikområden som ingår i utbildningen. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt med kunder och kollegor på svenska ingår också.

Ny teknik, 15 p
I denna kurs kommer vi att titta på var man hittar den senaste tekniken både från universitet och andra forskningscenter samt industrin. Kursen ska tillsammans med språkkursen också få dig att fungera i rollen som teknikspridare.

Risker i tekniska system, 20 p
Kursen bygger bland annat på grundtanken att det inte finns någon absolut säker teknik, men att den kan göras säkrare. Vi kommer titta på hur risker kan identifieras och analyseras samt hur de kan förebyggas och hanteras.

Lärande i arbete – LIA I, 25 p
I första blocket får du öva på att identifiera problem.

För studenter grupp Fordonsteknik: Energiteknik med fysik, 30 p
I denna kurs får de studenter som inte läst ellära grunder inom detta.
Den större delen av kursen ägnas åt hållbar teknik inkusive olika energiformer, moderna energikällor, energilagring-batteriteknik samt miljörisker.

För studenter grupp Elektroteknik: Fordonskomponenter med energiteknik, 30 p
I denna kurs får de studenter som inte läst fordonsteknik grunder inom detta. 
Den större delen av kursen ägnas åt hållbar teknik inkusive olika energiformer, moderna energikällor, energilagring-batteriteknik samt miljörisker.

Elektriska fordonskomponenter, 20 p
I denna kurs kommer du få bekanta dig med olika elektriska komponenter som finns i moderna fordon exempelvis hallgivare, accelerometer och bältessträckare. Speciellt kommer vi titta på för- och nackdelar med olika givare och fel i signaler från dessa.

Fordonsburen datakommunikation, 14 p
I denna kurs kommer vi att titta på fordonsdatorer fungerar och kommunicerar med fordonets komponenter, både trådat och trådlöst.

Systematisk felsökning och strukturerade åtgärder, 30 p
Denna kurs knyter vi ihop säcken genom att ni får ett antal verktyg för bl.a. beroendesamband, felkedjor och beslutmodeller. Du får även träna på att skriva om kundens felbeskrivning till en teknisk dito.

Lärande i arbete – LIA II, 35 p
I andra blocket får du öva på att lösa problem.

Examensarbete, 6 p
I examensarbetet får du självständigt lösa en större uppgift.