Kursöversikt Elfordonsspecialist

(5p = 1 vec­ka)

Introduktion till elmotordrivna fordon, 13 p
En introduktion till utbildningen. Introduktion till studier på Yrkeshögskolan. Studieplanering, eget ansvar för studierna. Ellära för studenter som har fordonsbakgrund och fordonsintroduktion för studenter med elbakgrund.

Språk och kundrelationer, 22 p

I denna kurs får du lära dig engelska inom de teknikområden som ingår i utbildningen. Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt samt hantera kunder och kollegor på svenska ingår också.

Ny teknik och Risker i tekniska system, 25 p
I denna kurs kommer vi att titta på var man hittar den senaste tekniken både från universitet och andra forskningscenter samt industrin. Vi kommer titta på hur risker kan identifieras och analyseras samt hur de kan förebyggas och hanteras. Kursen ska tillsammans med språkkursen också få dig att fungera i rollen som teknikspridare.

Lärande i arbete – LIA I, 20 p
I första blocket får du öva på att identifiera problem.

Alt.1: Energiteknik med fysik, 25 p (för studerande som läst Fordonsteknik)
I denna kurs får de studenter som inte läst ellära grunder inom detta.
Den större delen av kursen ägnas åt hållbar teknik inkusive olika energiformer, moderna energikällor, energilagring-batteriteknik samt miljörisker.

Alt.2: Fordonskomponenter med energiteknik, 25 p (för studerande som läst Elektroteknik)
I denna kurs får de studenter som inte läst fordonsteknik grunder inom detta. 
Den större delen av kursen ägnas åt hållbar teknik inkusive olika energiformer, moderna energikällor, energilagring-batteriteknik samt miljörisker.

Elektriska fordonskomponenter, 15 p
I denna kurs kommer du få bekanta dig med olika elektriska komponenter som finns i moderna fordon exempelvis hallgivare, accelerometer och bältessträckare. Speciellt kommer vi titta på för- och nackdelar med olika givare och fel i signaler från dessa.

Fordonsburen datakommunikation, 24 p
I denna kurs kommer vi att titta på fordonsdatorer fungerar och kommunicerar med fordonets komponenter, både trådat och trådlöst.

Systematisk felsökning och strukturerade åtgärder, 30 p
Denna kurs knyter vi ihop säcken genom att ni får ett antal verktyg för bl.a. beroendesamband, felkedjor och beslutmodeller. Du får även träna på att skriva om kundens felbeskrivning till en teknisk dito.

Lärande i arbete – LIA II, 40 p
I andra blocket får du öva på att lösa problem.

Examensarbete, 6 p
I examensarbetet får du självständigt lösa en större uppgift.