Kursöversikt Hisstekniker

(5p = 1 vecka)

 • Branschöver­sikt och säker­hets­frågor     5p
 • El­kun­skap – tek­nisk spe­ci­a­li­se­ring his­sar     30p
 • Hiss­tek­nik: Hyd­rau­lik     5p
 • Hiss­tek­nik: Me­ka­nik     10p
 • Hiss­tek­ni­ker – yr­kes­rol­len i te­o­ri och prak­tik     5p
 • In­stal­la­tion     30p
 • Kun­der, reg­ler och do­ku­men­ta­tion     5p
 • Lågfarts­his­sar och ställ­nings­byg­gan­de     5p
 • LIA     65p
 • Mo­der­ni­se­ring     20p
 • Rull­trap­por: in­stal­la­tion, om­bygg­nad och ser­vice     10p
 • Ser­vice, miljö och ener­gi     10p