Kursöversikt Hisstekniker

(5p = 1 vecka)

  • Branschöversikt, yrkesroller och säkerhet 10p
  • Elkunskap - hissar och rulltrappor 30p
  • Examensarbete 10p
  • Hydraulik 10p
  • Installation och modernisering 35p
  • LIA 1 - Bransch- och yrkesrollsorientering 15p
  • LIA 2 - Installation, modernisering, reparation och service 50p
  • Mekanik och verktygslära 10p
  • Rulltrappor, lågfartshissar och portar 15p
  • Service, kunder, regler, dokumentation 15p