Kursöversikt Skylt- och storbildsproducent 400 YH-poäng

Kursöversikt (5p = 1 vecka)

Visuell kommunikation A 25p

 • Introduktion av teoretiska och praktiska verktyg inom visuell kommunikation
 • Gestaltning och förmedling av budskap

Programhantering CS grund + Excel 25p

 • Arbete i programvaror (CS) för bildbehandling, illustration och layout
 • Excel för projekthantering och kalkylering

 

Butiksexponering 25p

 • Teori och praktik inom området butikskommunikation och exponering, bl.a konstruktion, ritningar och materialval
 • Paketering och viktoptimering
 • Verklighetsnära uppgifter i projektform

 

Mässor och event 25p

 • Teori och praktik inom området mässor och event, bl.a ljuskällor, regler och miljöaspekter
 • Verklighetsnära uppgifter i projektform

 

Skyltar i urbana miljöer 25p

 • Teori och praktik inom området skyltar, bl.a konstruktion, formgivning och materialval
 • Planera och genomföra olika designprojekt inom arbetsfältet
 • Verklighetsnära uppgifter i projektform

 

Marknadsföring och presentationsteknik 10p

 • Marknadsföringsmetoder
 • Modeller för produktanalys, segmentering och målgruppsanpassning
 • Praktisk träning i presentationsteknik

 

Materialkunskap 15p

 • Trender och tendenser på materialsidan inom arbetsfälten skylt-, storbild och mässor/event
 • Kvalitet, miljö och ekonomiska aspekter

 

Regelverk, bygglov och miljö 10p

 • Hållbart arbetssätt
 • Miljöcertifiering, kvalitetscertifiering och CE

 

Produktionsekonomi – kalkylering 10p

 • Ekonomiska samband och modeller
 • Investeringar och kalkyler

 

Storformatsprint, digital teknik och efterbehandling 20p

 • Produktion av skyltar, storformat, vepor och foliering
 • Digitala tryckmetoder och dess användningsområden

 

Projektledning A 15p

 • Projektledningens olika faser
 • Ekonomi och kvalitetssäkring

 

Lärande i arbete – LIA 125p

 • Tillämpning av utbildningens teoretiska och praktiska moment

 

Examensarbete 10p

 • Större självständigt examensarbete kopplat till något av arbetsfälten skylt, storbild eller mässor/event.

 


Inför andra året väljer du en inriktning - projekt- och produktionsledning eller formgivning/konstruktion - och läser sedan ett "kurspaket" med inriktningsspecifika kurser.
Du kan med andra ord inte välja fritt bland de inriktningsspecifika kurserna.

Inriktningsspecifika kurser:

 

Produktionsflöden 10p (inriktning projekt- och produktionsledning)

 • Genomföra en produktion inom ramen för respektive arbetsfält

 

Projektledning B 40p (inriktning projekt- och produktionsledning)

 • Fördjupning – Projektledningens olika faser
 • Planera och arbeta i projektform – olika roller i ett arbetslag
 • Problemlösning, entreprenörskap, initiativförmåga och social kompetens.
 • Organisatoriska och ekonomiska villkor.


Kundrelationer 10p (inriktning projekt- och produktionsledning)

 • Branschvillkor avseende etik, kundrelationer och försäljning.
 • Nyprospektering, offerter, reklamationer och kundvård.

 

Visuell kommunikation B 40p (inriktning formgivning/konstruktion)

 • Fördjupning – Visuell kommunikation i det offentliga rummet
 • Gestaltning och förmedling av budskap
 • Typografi, layout och gestaltning av budskap
 • Skissteknik, färglära och illustration
 • Konceptutveckling och förståelse för vikten av profilmanualer

 

Programhantering CS + 3D 20p (inriktning formgivning/konstruktion)

 • Fördjupning – Programvaror (CS) för bildbehandling, illustration och layout
 • 3D-visualisering främst inom skylt- och mässproduktion.
Foto: 
Mässmonter i Las Vegas
Foto: 
Mässmonter i Las Vegas.
Esprits skyltprogram i Solna centrum
Esprits skyltprogram i Solna centrum.
Storbilder i en mässmonter.
Storbilder i en mässmonter.