Kursöversikt VR-producent 400 YH-poäng

(5p = 1 vecka)

360-media – Kamera och ljus 40p

 • Förståelse för det unika med filminspelning och ljussättning i VR/360
 • Bildkomposition och kameraplacering
 • Ljussättning för att vägleda en användare


360-media – Ljud 30p

 • Ljudinspelning i VR/360
 • Förståelse för hur ljud används för att vägleda användaren


Postproduktion 100p

 • Efterbearbetning av material i för att uppnå en professionell slutprodukt
 • Handhavande av relevant mjukvara


Preproduktion 40p

 • Planera genomförandet av VR/360-produktionen
 • Inspelningsteknik
 • Utforma och anpassa kamerautrustning

Projektkunskap och projektledning 20p

Självständigt arbete 30p

 • Genomföra en VR/360-produktion från idé till färdig produkt


Storytelling för VR 40p

 • Tillämpa unika berättartekniska grepp för VR/360
 • Hur interaktivt berättande skiljer sig från traditionellt berättande
 • Förstå och utnyttja styrkan med VR/360


LIA 100p

 • Delta i professionell VR/360-produktion