Lärcentra – kreativitet och lärande

På uppdrag av Botkyrka kommun bedriver Lärcentra – kreativitet och lärande kompetensutveckling, seminarier, workshops, distansutbildning och projekt med inriktning mot lärmodeller samt IT- och mediepedagogik.

Utbildningsdesign

Xenter bedriver ett särskilt arbete där begrepp och modeller för lärande prövas och utvärderas. Uppdraget består i att utveckla olika former för lärande samt se till så att dessa kan användas på Xenter och för de prioriterade målgrupperna inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens samtliga verksamheter. I uppdraget ingår även att vara samarbetspartner och leverantör av interna utbildningar inom området lärmodeller.

IT- och mediepedagogik

Xenters Lärcentra har unika resurser för IT- och mediepedagogik genom våra radio- och TV-studior samt för programmering har vi tre labb:

  • First Lab: Lego Education
  • Second Lab: Styr- och regler inkl. industrirobot,
  • Third Lab: Hydraulhiss.

Lärcentrat tar emot grupper från vuxna till förskola och skräddarsyr workshops utifrån ålder, syfte, nationella kursplaner med mera.

Xenter Lärcentra arrangerar First Lego League – ett projekt för att främja programmeringskunskaper för unga.

Inom ramen för Skapande skola och Kulturella allemansrätten genomför vi mediepedagogiska aktiviteter på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen. Målgruppen är elever från årskurs 2-8. Se vidare i Lärcentra-menyn för respektive område.

Läs mer

Tentamenservice (certifierat enligt NITUS)

Du som inte har möjlighet att skriva tentamen på din studieort är välkommen att göra det hos oss på vårt Lärcentra. För dig som är boende i Botkyrka kommun finns även möjlighet att sitta på Xenter och studera på distans.

Läs mer

Projekt

Xenter bedriver också projekt. Ett exempel på aktuella projekt som har fokus på lärmodeller är Impropal som är ett Erasmus+-projekt där vi samarbetar med universitet och högskolor i Tyskland, Holland och Rumänien. Vi har även projektsamarbeten med enheter inom Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen samt andra kommunala verksamheter.

Kurser, seminarier och workshops

Inom ramen för lärmodeller och IT- och mediepedagogik arrangerar vi kurser, seminarier och workshops. Innehåll och upplägg skräddarsys enligt önskemål.

Läs mer




Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.