Ledningsgrupp för Automationsspecialist

  • AstraZeneca, Sweden Operations
  • Enerco AB
  • Scania Industrial Maintenance AB
  • SYVAB
  • Xenter Yrkeshögskola
  • Två studeranderepresentanter per klass