Ledningsgrupp Grafisk operatör

Antalis, Christian Valberg

Canon, Linda Rosén

Digaloo, Claes Lappalainen

EO Grafiska, Krister Mellström

Grafiska Företagen, Martin Elofsson

Hillstedts Skylt & Dekor, Michael Hillstedt

Ineko, Pär Dahlstedt

IT-Line Group, Linda Ljungehed

Rix 90, Johan Eriksson

Roland DG North Europe, Carit Rasmussen

Vitt Grafiska, Jonas Hellman

Östertälje Tryckeri, Mikael Falkbäck