Ledningsgrupp Grafisk operatör

Canon, Linda Rosén

Digaloo, Claes Lappalainen

Crane Currency, Joakim Vinnars

Dixa, Malin Johansson

Eprint, Jonas Bäck

Grafiska företagen, Christina Villa

Hillstedts Skylt & Dekor, Michael Hillstedt

Ineko, Pär Dahlstedt

Rix 90, Johan Eriksson

Roland DG North Europe, Mette Dahl

Schneidler, Hans Rosén

Xenter, Daniel Andersson

Xenter, Jan Sätherlund