Ledningsgrupp Grafisk operatör

Canon, Linda Rosén

Digaloo, Claes Lappalainen

Hillstedts Skylt & Dekor, Michael Hillstedt

Ineko, Pär Dahlstedt

Rix 90, Johan Eriksson

Roland DG North Europe, Mette Dahl

Östertälje Tryckeri, Mikael Falkbäck

Xenter, Håkan Sundborg

Xenter, Johanna Snellman Falconer