Ledningsgrupp IT-säkerhetsspecialist

ITsäk19 Alexander Ahlstedt

Allmänna skolväsendet Anders Byfeldt

ATG – Björn Roland

Cygate Carl Janefur

IT-säk19 Dara Kader

ATG Erik Täfvander

Checkpoint Fredrik Johansson

CGI Henriksson, Thomas

Sourcecom Lars Gullbrandz

Tieto Malin Meander

DXC Technology – Robert Siwertz

ITsäk18 Sofia Darrell

Xenter Botkyrka – Tina Sandström