Ledningsgrupp IT-säkerhetsspecialist

Allmäna skolväsendet – L-G Jonsson – Botkyrka kommun

ATG – Björn Roland

ATG Erik Täfvander

CGI Jana Thorén

Checkpoint Thomas Engdahl

Cparta Cyber Defense – Andreas Markborn

Cygate Caroline Dristig

ECS, Enterprise Cyber Security Sweden, Fujitsu Malin Meander

Palo Alto Networks – Fredrik Johansson

Sourcecom Lars Gullbrandz

Truesec – Oskar Lund

Xenter Yrkeshögskola – Tina Sandström

Studerande representant IT-säk 20 – Niklas Tageby

Studerande representant IT-säk 20 – Gamze Zengin

Studerande representant IT-säk 21 – Yashar Ashkriz

Studerande representant IT-säk 21 – Daniel Bergkvist