Ledningsgrupp IT-säkerhetsspecialist

Allmäna skolväsendet – L-G Jonsson – Botkyrka kommun

ATG – Björn Roland

ATG Erik Täfvander

CGI Henriksson, Thomas

Checkpoint Thomas Engdahl

Cygate Arto Ojutkangas

Palo Alto Networks – Fredrik Johansson

Sourcecom Lars Gullbrandz

Tieto Malin Meander

Truesec – Oskar Lund

Xenter Botkyrka – Tina Sandström

Studerande representant IT-säk19 Dara Kader

Studerande representant ITsäk19 Alexander Ahlstedt

Studerande representant IT-säk 20 – Niklas Tageby

Studerande representant IT-säk 20 – Gamze Zengin