Ledningsgrupp Servicetekniker för storköksmaskiner

NKI KYL – Anders Jäger

Allmänna skolväsendet - Andreas Hammarstedt

Stevo's Storkök – Boris Graholski

Nestlé – Markus Brandefelt

MS Storköksteknik AB – Christian Annerstig

Branschföreningen för storköksleverantörer (BFS) – Henrik Jansson

Stork19 – Jennie Nilsson

Storköksgaranten – Joakim Andreasson

Stork19 – Maria Westman

Servicepartner RMS – Patrik Hellström

Wexiödisk – Per-Anders Ahlgren

Metos Storkök – Ralf Salonen

Branschföreningen för storköksleverantörer (BFS) – Ulrika Flodberg

Xenter YH – Anna Hedrén