Ledningsgrupp Servicetekniker för storköksmaskiner

Branschföreningen för storköksleverantörer (BFS): Ulrika Flodberg
Metos Storkök: Ralf Salonen
MS Storköksteknik AB: Christian Annerstig
NKI KYL: Anders Jäger
Servicepartner RMS: Patrik Hellström
Stevo's Storkök: Boris Graholski
Storköksgaranten: Joakim Andersson
Wexiödisk: Per Anders Ahlgren
Xenter: Anna Hedrén
Studeranderepresentant