Ledningsgrupp för utbildningen

Johanna Schäfer, Big Image

Jan Pettersson, Focus Electronics

Magnus Näslund, Focus Neon

Magnus Elofsson, Grafiska företagens förbund

Martin Erkhammar, Mässmix

Roger Persson, Skyltgruppen

Dan Holmquist, Holmquist Sign

Peter Bergh, Ljusreklamförbundet

Mikael Jansson, Sveriges expoförbund

Patrik Åker, Södertörns högskola

Camilla Qvick, utbildningsledare, Xenter

Guy Ekholm, Sakkunnig konsult

Hannes Rydell, adjungerad, Xenter

Två studeranderepresentanter