Ledningsgrupp för utbildningen Fastighetstekniker

Robin Swedhem, Bengt Dahlgren
Kicki Björklund, Bostadsbolaget
Susanne Axelsson, Botkyrkabyggen
Kjell Garbenius, Caverion
Christoph Vejde, Haningebostäder
Jonas Tuna, Incit
Jerry Norén, ISS Facility Services
Inga-Lill Söderberg, KTH
Sigrid Katzler, KTH
Harald Classon, Lennart Ericsson Fastigheter
Kenneth Christensen, Optimal
Farzin Mirsaidi, Sigtunahem
Tarja Bergqvist, Sigtunahem
Joakim Ströberg, Telgebostäder
Janette Jardefalk, Telgebostäder
Håkan Sundborg, Xenter