Ledningsgrupp för utbildningen Fastighetstekniker

Mathias Ovelius, Stockholmshem
Stefan Dahlbo, Mitt Alby
Johan Sandberg, Caverion
Jonas Tunås, Incit
Sigrid Katzler, KTH
Harri Orava, Optimal
Jonathan Parsman, Haninge bostäder
Karin Eiderbrant, S:T Botvids gymnasium
Michel Badillo, Securitas
Susanna Carling Palmér, Sigtuna kommun
Susanne Lindeberg, Botkyrkabyggen
Ellinor Magnusson, Huge
Håkan Sundborg, Xenter
Jan Sätherlund, Xenter
Johanna Snellman Falconer, Xenter
Daniel Rehn, Xenter