Ledningsgrupp för utbildningen Fastighetstekniker

Mathias Ovelius, Stockholmshem
Mattias Tegefjord, Mitt Alby
Kjell Garbenius, Caverion
Jonas Tunås, Incit
Sigrid Katzler, KTH
Kenneth Christensen, Optimal
Farzin Mirsaidi, Sigtunahem
Håkan Sundborg, Xenter
Ellinor Magnusson, Huge
Jan Sätherlund, Xenter
Johanna Snellman Falconer, Xenter