Maria Wahlberg Nuay – Ekonomikonsult Astra Zeneca

Varför valde du att gå Redovisningsekonomutbildningen?
Jag har läst samhällsekonomi på gymnasiet och alltid varit intresserad av ekonomi och siffror. Sedan ville jag ha lite arbetslivserfarenhet och fick en anställning på Vero Moda som säljare/dekoratör. Att jag valde just den här utbildningen berodde på att utbildningen är relativt kort och med mycket praktik samtidigt som den ger en väldigt bra överblick på ett företags ekonomiska verksamhet.

Var jobbar du nu och vad gör du där?
Jag jobbar på Astra Zeneca, på en finansavdelning där jag sitter i en bokslutsgrupp och där jag främst jobbar med transferpriser och fakturajusteringar. Jag har daglig kontakt med ekonomichefer, skattechefer och business controllers internationellt inom koncernen, och ser till att den interna försäljningen fungerar. Jag är även projektledare för att förbättra transferprisprocessen och sitter även med i en ledningsgrupp för att driva på olika förbättringsområden inom finans.

Hur var din tid på Xenter?
Det är en lugn trivsam skola där alla är välkomna. Min favoritkurs var Ekonomistyrning, både på grund av ämnet och för att det var en jättebra lärare.

Vad har du mest haft nytta av i arbetslivet från utbildningen?
Det är nog främst kurserna inom Bokföring, Redovisning och Ekonomistyrning. Sedan har jag också haft stor nytta av Affärskommunikationskursen i bemärkelsen att lära sig ta för sig i sin yrkesroll, att våga synas och höras.

Vilka är en rådgivares viktigaste egenskaper?
Främst är det att vara sifferkunnig, sedan måste man även vara ansvarsfull och problemlösare. Social kompetens är också viktigt.

Maria Wahlberg Nuay jobbar som ekonomikonsult på Astra Zeneca