Mourad Kouri

Studenten: 2005
Profil: Bild & Form – Animation
Studier: Konst vid Concordia University i Montreal, Kanada och nu master i Fri Konst vid Kungl. Konsthögskolan, Stockholm.

Vad var bra med Bild & Animation?
Att man som elev fick möjligheten att prova på olika kreativa uttryck och medel samt utveckla sina egna idéer under god mentorskap. Stort plus var att få träffa på likasinnade och att dagligen få vistas i en främjande miljö.

Vad gjorde du efter studenten?
Jag studerade beteendevetenskap med filosofisk inriktning  och kom sedan in på ett kandidatprogram i konst vid
Concordia University i Montreal, Kanada. Jag har även jobbat med ett kortfilmsprojekt vid sidan av studierna.

Vad gör du nu?
Just nu har jag börjat mitt första år i Masterprogrammet på Mejjan, Kungliga Konsthögskolan. Det är enormt stort, det känns fantastiskt.

Vilka råd vill du ge till en elev på Bild & Animation?
Ta chansen och ägna dig åt något du annars skulle ha svårt för att göra, för så länge som det är möjligt kommer man att få stöd från lärarna. Och att vara som en svamp och suga åt sig allt!

Mourad Kouri
Foto: 
Mourad Kouri