Nöjda elever ger resultat

Varje år genomför vi en elevenkät bland våra elever. Detta för att följa upp deras utveckling och hur de upplevt sina tre år på Xenter. Våra elever är mycket nöjdare än riksgenomsnittet. De tycker att det är arbetsro på lektionerna, att lärarna har ett coachande förhållningssätt och att de har utvecklats, både kreativt och som personer under sina tre år på Xenter. För våra lärare är det viktigt att eleverna har en bra arbetsmiljö, att de får ett stort nätverk och att de betraktas som medarbetare i de kreativa processerna.

Xenters elevenkät om nöjdhet

Elevcitat från nöjdhetsenkät