Patrick Wolle – IT-säkerhetstekniker

Patrick Wolle arbetar som säkerhetskonsult/IT-säkerhetstekniker på Knowit Secure, ett av Nordens snabbast växande konsultbolag inom it- och informationssäkerhet.


"Säkerhetskonsult är framtidens hjältar - Bli nästa cyberhjälte”

Vad är egentligen IT-säkerhet och varför behövs det?

IT-säkerhet fokuserar på hot och skydd förenade med IT. Det är IT-säkerhet som ligger i fokus och det innebär bland annat att skydda sig mot hackare och virus eller andra typer av hot som riktar sig mot stöld av information på en dator, system eller i ett nätverk.

Informationssäkerhet yttrar sig i ett mer verksamhetsnära område. Det går ut på att skydda information mot en uppsättning hot och säkerställa en verksamhets kontinuitet. Att minimera verksamhetsrisker och maximera avkastning på investeringar och affärsmöjligheter.

Vad innebär jobbet som IT-säkerhetstekniker?

Att arbeta som IT-säkerhetstekniker/säkerhetskonsult innebär ett arbete som är i ständig förändring och utveckling. Mycket beroende på att branschen och IT är under snabb utveckling och någonting som är modernt idag är omodernt redan imorgon.

Det övergripande säkerhetsarbetet beroende på vart du jobbar skiljer till största del beroende på vad det är du ska skydda. Generellt kan arbetet delas upp i tre kompetensvägar. Antingen arbetar du med IT-säkerhet, arbetar du med informationssäkerhet, eller så arbetar du med bådadera.

Vart finns jobben inom IT?

Idag återfinns jobben i princip överallt. Det kan röra sig från konsultarbete till fasta anställningar på myndighet, publik sektor, industri mm. Egentligen finns det jobb hos samtliga organisationer som jobbar med någon form av digitalisering. Med digitaliseringen följer ett ansvar och i och med ett ansvar följer också säkerhet.

Hur ser branschen ut?

Den ständiga och snabbt växande digitaliseringen utgör säkerhetsbranschen till en bransch med ett enormt behov av arbetskraft. Stockholm har efter Silicon Valley flest antal start-ups i världen. Många av dem är starkt beroende av eller består endast av it. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer inte Sverige längre kunna tillhandahålla den kompetens som krävs för att de ska kunna utveckla säkra system och för att Stockholm ska kunna utgöra en bra grogrund för nya bolag.

Vilka egenskaper är bra att ha i yrket?

Arbetet lämpar sig för dig som är nyfiken och vill arbeta i en mycket förändringsbenägen bransch. Det krävs mycket plugg och fokus på att hänga med i den ständiga utvecklingen. Du bör även vara en gnutta förtjust i spänning och konflikter då det är en bransch bestående av litterärt relaterade karaktärsdrag av ”onda” och ”goda” människor. De onda kan likställas med hackers eller andra potentiella angripare som vill åt någonting av skyddsvärde. De goda är oss, vi inom branschen, som försöker hjälpa till att skydda det av skyddsvärde.

Vad driver dig i arbetet?

Jag drivs av att få vara med i den digitala utvecklingen, att hela tiden få vara steget före i mitt arbete. I min roll är jag ute mycket hos olika kunder och har olika uppdrag från dag till dag. Då Knowit är ett konsultbolag så är min roll serviceinriktad och med mycket kontakt med kunder, men på många andra bolag så är man inte ute lika mycket.

Yrket passar därför både de som vill arbeta ute på fältet, men också för den som hellre vill arbeta med bara en kund.

Patrick Wolle
Foto: 
Lars Heydecke